YAYLAKIYE (TDK)

Sürü sahiplerinin yaylak sahiplerine verdikleri kira.

Yaylakıye kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi I , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi E . Başı Y sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİRA Nedir?


1 . Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar: "Eski kirayı yükseltiyorum, isterseniz gidin mahkemeye."- Ç. Altan.
2 . Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para: "Kira ile aldım, zaten bu yüzden de geciktim ya!"- R. H. Karay.
3 . Bu biçimde tutulan taşınmaz: "O zamana kadar kira köşelerinde sürünmekten bir tat, bin feryat, türlü sıkıntılara giriftar olmuşken..."- H. Z. Uşaklıgil.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

SAHİP Nedir?


1 . Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik.
2 . Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil: "Bilgi sahibi. Zevk sahibi."- .
3 . Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse: "Düğün sahipleri gibi adımbaşında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı."- R. N. Güntekin.
4 . mecaz Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

YAYLAK Nedir?

Otlak.

A A E I K L Y Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yayalık,

6 Harfli Kelimeler

Ayaklı, Yakalı, Yaylak,

5 Harfli Kelimeler

Aylak, Aylık, Kalay, Kalya, Kıyye, Layık, Yalak, Yayık, Yayla, Yaylı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alay, Alık, Ayak, Ayal, Ayık, Ayla, Aylı, Kala, Kale, Kaya, Kayı, Kıya, Laka, Lake, Yaka, Yakı, Yalı, Yaya,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Aya, Ayı, Ela, Elk, Kal, Kay, Kel, Kıl, Lak, Ley, Yak, Yal, Yay, Yek, Yel, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ay, Ek, El, Ey, Ke, La, Le, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.