YAYIMLATMAK (TDK)

Yayımlanmasına sebep olmak, yayımlanmasına imkân sağlamak: "Ama nerede yayımlatacaktın bunu?"- Y. Z. Ortaç.

Yayımlatmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUNU Nedir?

"Bu" adılının belirtme durumu.

NEREDE Nedir?


1 . Hangi yerde?: "Bu kadın nerede imiş, babası onu nerede görmüş?"- M. Ş. Esendal.
2 . ünlem "İmkânsız" anlamında bir söz: "Sözde hislerimi, hatıralarımı günü gününe yazacaktım. Nerede!"- Ö. Seyfettin.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAÇ Nedir?

Sıfat-fiil.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

YAYIM Nedir?


1 . Yayma işi.
2 . Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir: "Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır."- R. N. Güntekin.
3 . Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.

YAYIMLANMA Nedir?

Yayımlanmak işi.

A A A I K L M M T Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yayımlatmak,

10 Harfli Kelimeler

Yayımlamak, Yayımlatma,

9 Harfli Kelimeler

Ayıklatma, Kayıtlama, Tamamıyla, Yamyamlık, Yayıklama, Yayımlama,

8 Harfli Kelimeler

Atkılama, Ayakaltı, Ayıklama, Ayıltmak, Tamlamak, Taylamak, Yalatmak, Yalıtmak, Yamalmak, Yamatmak, Yatılmak, Yatmalık, Yayılmak, Yaylamak,

7 Harfli Kelimeler

Atılmak, Atlamak, Ayılmak, Ayıltma, Aylamak, Katılma, Katlama, Katmalı, Kayıtma, Kıtlama, Lakayıt, Malatya, Mayalık, Takılma, Tamlama, Tayalık, Taylama, Tıklama, Yakılma, Yalamak, Yalatma, Yalıtma, Yamalık, Yamalma, Yamamak, Yamatma, Yataklı, Yatalak, Yatılma, Yayalık, Yayılma, Yaylama, Yıkatma,

6 Harfli Kelimeler

Akıtma, Aklama, Amalık, Atalık, Atamak, Atılma, Atlama, Ayaklı, Ayakta, Ayıkma, Ayılma, Aylama, Iklama, Kamalı, Malama, Matlık, Mayalı, Talkım, Tamlık, Taylak, Tıkama, Yakalı, Yalaka, Yalama, Yaltak, Yamalı, Yamama, Yamyam, Yatmak, Yaylak, Yaylım, Yaymak, Yıkama, Yılmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Alaka, Alkım, Almak, Altık, Atama, Atmak, Atmık, Aylak, Aylık, Aymak, Itlak, Kalay, Kalım, Kalıt, Kalma, Kalya, Katım, Katlı, Katma, Kayıt, Kayma, Kılma, Kıtal, Kıyam, Kıyma, Layık, Makam, Makat, Makta, Malak, Malya, Mamak, Matla, Takım, Takla, Takma, Talak, Tamam, Tıkma,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alay, Alık, Alım, Alma, Altı, Amal, Amma, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Ayak, Ayal, Ayık, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayma, Kala, Kama, Katı, Kaya, Kayı, Kıta, Kıya, Laka, Lama, Lata, Mala, Malt, Mama, Maya, Taam,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ata, Aya, Ayı, Kal, Kam, Kat, Kay, Kıl, Kıt, Lak, Lam, Mal, Mat, Tak, Tal, Tam, Tay, Tık, Yak, Yal, Yat, Yay, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, At, Ay, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.