YATKINLAŞMAK (TDK)

Yatkın duruma gelmek.

Yatkınlaşmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı Y sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

YATKIN Nedir?


1 . Bir yana eğilmiş, yatık.
2 . Çok durmaktan sağlamlığını yitirmiş, çürük: "Yatkın mal. Yatkın kumaş."- .
3 . Bir işte yeteneği, becerisi olan: "Dolap çevirmeye, şantaj mesleğine ne kadar yatkın, ne kadar elverişli idi ise bu yeni konusunda da öyle olacağa benziyordu."- T. Buğra.
4 . mecaz Benimsemiş, alışmış, eğilimli: "Yadırgamaya yatkındı; ama görmüştü kızın oyununu."- A. İlhan.

A A A I K K L M N T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Yatkınlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Kaynatılmak, Yakınlaşmak, Yankılatmak, Yatkınlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Anıklaşmak, Anıtlaşmak, Ayaktaşlık, Ayıklanmak, Ayıklatmak, Aynılaşmak, Kanıtlamak, Kaşıklanma, Kaşıklatma, Katılaşmak, Katkılanma, Kayıtlamak, Kaymakaltı, Kaynatalık, Kaynatılma, Kıyaklaşma, Nakışlamak, Tanıklamak, Yakınlaşma, Yanaşılmak, Yanıtlamak, Yankılamak, Yankılatma, Yaşanılmak,

9 Harfli Kelimeler

Anıklamak, Anıklaşma, Anılaşmak, Anıtlaşma, Antlaşmak, Aşılanmak, Aşılatmak, Atkılamak, Ayaklanış, Ayıklamak, Ayıklanma, Ayıklatma, Ayılaşmak, Aynılaşma, Kanayaklı, Kanıtlama, Kaşıklama, Katıklama, Katılaşma, Katlanmak, Kayıtlama, Kaykıltma, Kaynaşmak, Kaynatmak, Kınalamak, Kışlatmak, Kıtlaşmak, Manyaklık, Nakışlama, Şaklatmak, Tanıklama, Tanılamak, Taşlanmak, Tıklanmak, Yakalanış, Yaklaşmak, Yamalanış, Yanaşılma, Yanıltmak, Yanıtlama,

8 Harfli Kelimeler

Aklanmak, Aklaşmak, Akşamlık, Anıklama, Anılaşma, Anlaşmak, Anlatmak, Antlaşma, Aşılamak, Aşılanma, Aşılatma, Atkılama, Atlanmak, Ayakaltı, Ayıklama, Ayılaşma, Ayıltmak, Aylanmak, Aytışmak, Kalınmak, Kalkınma, Kalkışma, Kanamalı, Kanatmak, Kanlamak, Kaşanmak, Kaşınmak, Kaşlamak, Katılmak, Katışmak, Katlamak, Katlanış, Katlanma, Katlayış, Katmanlı, Kayıtmak, Kaykılma, Kaymaklı, Kaynaklı, Kaynamak,

7 Harfli Kelimeler

Akışkan, Akışmak, Akıtmak, Akkışla, Aklamak, Aklanma, Aklaşma, Alınmak, Alışkan, Alışmak, Almanak, Almaşık, Anılmak, Anlamak, Anlaşık, Anlaşma, Anlatım, Anlatış, Anlatma, Anlayış, Anmalık, Antalya, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşınmak, Ataklık, Atanmak, Atanmış, Atılmak, Atışmak, Atlamak, Atlanma, Atlayış, Ayaklık, Ayaktaş, Ayıkmak, Ayılmak, Ayıltma, Aylamak,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Aklama, Akyaka, Alanya, Alaşım, Alınma, Alışma, Altmış, Amalık, Amyant, Analık, Anamal, Anılma, Anlama, Anlatı, Aşılma, Aşınma, Atalık, Atamak, Ataman, Atanış, Atanma, Atılma, Atışma, Atlama, Ayaklı, Ayakta, Ayıkma, Ayılma, Aylama, Aynalı, Iklama, Kakıma, Kalkan, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kaltak, Kamalı,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Akşam, Akşın, Aktaş, Alaka, Alkan, Alkım, Alkış, Almak, Alman, Almaş, Altık, Altın, Alyan, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Aşama, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Aylak, Aylık, Aymak, Itlak, Kakım, Kakış, Kakma, Kalak, Kalan,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Alay, Alık, Alım, Alın, Alış, Alma, Altı, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Ayak, Ayal, Ayan, Ayaş,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Aşı, Aşk, Ata, Aya, Ayı, Ayn, Kak, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kat, Kay, Kıl, Kın, Kış, Kıt, Lak, Lam, Lan, Mal, Maş, Mat, Nal, Nam, Şak, Şal, Şan, Şat, Şık, Tak, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Aş, At, Ay, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.