YATKINLIK (TDK)


1 . Yatkın olma durumu.
2 . Alışkanlıktan doğan yeti, meleke, mümarese.

Yatkınlık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ALIŞKAN Nedir?

Alışkın.

ALIŞKANLIK Nedir?


1 . Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, itiyat, huy, ünsiyet: "... devlet, gençleri ... kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır."- Anayasa.
2 . Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.
3 . felsefe, ruh bilimi İç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış.

DOĞAN Nedir?

Kartalgillerden, sırtı kül rengi ve enine çizgili, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus).

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MELEK Nedir?


1 . Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık, ferişte.
2 . mecaz Terbiyeli, uysal kimse: "Yanlarındaki kızlar ise sahici birer melekti."- S. F. Abasıyanık.

MELEKE Nedir?


1 . Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık: "Tahmin yapmaya yapmaya ya bu melekem büsbütün körleşirse..."- H. Taner.
2 . felsefe, ruh bilimi Yeti.
3 . Yelken makarası.

YATKIN Nedir?


1 . Bir yana eğilmiş, yatık.
2 . Çok durmaktan sağlamlığını yitirmiş, çürük: "Yatkın mal. Yatkın kumaş."- .
3 . Bir işte yeteneği, becerisi olan: "Dolap çevirmeye, şantaj mesleğine ne kadar yatkın, ne kadar elverişli idi ise bu yeni konusunda da öyle olacağa benziyordu."- T. Buğra.
4 . mecaz Benimsemiş, alışmış, eğilimli: "Yadırgamaya yatkındı; ama görmüştü kızın oyununu."- A. İlhan.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A I I K K L N T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yatkınlık,

8 Harfli Kelimeler

Kayınlık, Tanıklık, Yakınlık, Yanıklık,

7 Harfli Kelimeler

Anıklık, Ayıklık, Aynılık, Kakıntı, Kalıntı, Kanıtlı, Katıklı, Katılık, Katkılı, Kayıntı, Kayıtlı, Tıkanık, Yakıntı, Yanıltı, Yanıtlı, Yankılı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Alıntı, Anılık, Anıtlı, Atkılı, Ayılık, Ayıltı, Kınalı, Kıtlık, Takılı, Talkın, Tıkalı, Yanlık, Yatılı, Yatkın, Yıkkın,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Atılı, Aylık, Itlak, Kalık, Kalın, Kalıt, Kanık, Kanıt, Kanlı, Katık, Katkı, Katlı, Kayık, Kayın, Kayıt, Kılık, Kınık, Kınlı, Kıtal, Kıtık, Kıyak, Kıyık, Kıyın, Layık, Tanık, Tayın, Yakın, Yakıt, Yalın, Yanık, Yanıt, Yankı, Yanlı, Yatık, Yıkık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Ayık, Ayın, Ayıt, Aylı, Aynı, Ilık, Kanı, Kant, Katı, Kayı, Kına, Kıta, Kıya, Kıyı, Klan, Takı, Talk, Tanı, Tank, Tını, Yakı, Yalı, Yatı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Anı, Ant, Ayı, Ayn, Kak, Kal, Kan, Kat, Kay, Kıl, Kın, Kıt, Lak, Lan, Nal, Tak, Tal, Tan, Tay, Tık, Tın, Yak, Yal, Yan, Yat, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, Ay, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.