YATIŞTIRMA (TDK)

Yatıştırmak işi: "Her zamanki şakacılığı ve filozofça sözleri ile evin içindeki bu gergin havayı yatıştırmasını çok iyi becerirdi."- H. Taner.

Yatıştırma kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A . Başı Y sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BECERİ Nedir?


1 . Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.
2 . Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.
3 . spor Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

EVİN Nedir?


1 . Bir şeyin içindeki öz, lüp.
2 . Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü, habbe.

FİLOZOFÇA Nedir?


1 . Filozofa yakışan: "Her zamanki şakacılığı ve filozofça sözleri ile evin içindeki bu gergin havayı yatıştırmasını çok iyi becerirdi."- H. Taner.
2 . zarf (filôzo'fça) Filozofa yaraşır bir biçimde.

GERGİN Nedir?


1 . Gerilmiş durumda olan: "Gergin tel. Gergin kiriş."- .
2 . Buruşuğu, kırışığı olmayan (cilt): "Siyah jarse elbisesi içinde, hâlâ diri, gergin vücuduyla güzel ve ihtişamlıydı."- P. Safa.
3 . mecaz Bozulacak duruma gelmiş olan (ilişki): "Arkadaşımın kocasıyla arası gergin."- .
4 . mecaz Huzursuz, sinirli: "Dudaklarında gergin, cali bir tebessümle ilerledi."- P. Safa.

HAVA Nedir?


1 . Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.
2 . Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
3 . Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
4 . Gökyüzü: "Havada bir tek bulut yok."- .
5 . Çevreyi kuşatan boşluk: "Tozlar havada uçuşuyordu."- .
6 . Esinti: "Bugün hava olursa yelkenli kalkacak."- .
7 . Müzik parçalarında tür: "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık."- S. F. Abasıyanık.
8 . Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.
9 . sıfat, mecaz Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz): "Bu sözlerin sonu hava."- .
10 . mecaz Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik: "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar."- H. Taner. 1
1 . mecaz Tarz, üslup: "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..."- Y. Z. Ortaç. 1
2 . mecaz Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans: "Bugünlük, bu masal havası içinde onunla beraber yaşamalıyız."- S. F. Abasıyanık. 1
3 . mecaz Çekicilik, albeni, alım, cazibe: "Kadın güzel değil ama havası var."- . 1
4 . mecaz Keyif, âlem: "Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz."- .

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

ŞAKA Nedir?

Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket ya da söylenen söz, °latife.

ŞAKACI Nedir?

Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, latifeci: "Gazi, teessürünü şakacı bir tonla örterek sözümü kesti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YATI Nedir?

Gidilen yerde geceyi geçirme: "Yatıya bekleriz."- .

YATIŞ Nedir?

Yatma işi.

YATIŞTIRMA Nedir?

Yatıştırmak işi: "Her zamanki şakacılığı ve filozofça sözleri ile evin içindeki bu gergin havayı yatıştırmasını çok iyi becerirdi."- H. Taner.

YATIŞTIRMAK Nedir?


1 . Bir kargaşayı, ayaklanmayı bastırmak: "Hükûmet kuvvetleri ayaklanmayı yatıştırdı."- .
2 . Ölçülü, ılımlı, sakin davranmasını sağlamak, sakinleştirmek: "O, tombul tombul iyimserliği ile beni yatıştırmak istedi."- Y. Z. Ortaç.
3 . Yumuşatmak, razı etmek: "Arkadaşları yatıştırmak için o toplantıda bulunanlar akşam yemeğine de alıkonulmuşlardı."- M. Ş. Esendal.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A I I M R T T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yatıştırma,

9 Harfli Kelimeler

Atıştırma,

8 Harfli Kelimeler

Tartışma,

7 Harfli Kelimeler

Aşırtma, Aştırma, Attırış, Attırma, Ayartış, Ayırtma, Ayrışım, Ayrışma, Aytışma, Taratış, Tarayış, Taşırma, Taşıtma, Yaratım, Yaratış, Yarışım, Yarışma, Yatırım, Yatırma, Yatışma,

6 Harfli Kelimeler

Aratış, Arayış, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Aşırma, Aşırtı, Atışma, Ayartı, Ayırış, Ayırma, Ayırtı, Işıtma, Tartım, Tartış, Tartma, Taşıma, Tatarı, Yaratı, Yırtım, Yırtış, Yırtma,

5 Harfli Kelimeler

Artım, Artış, Artma, Aşırı, Ayrım, Ayrıt, Irama, Işıma, Iştır, Martı, Marya, Şamar, Şatır, Taraş, Tarım, Tartı, Taşım, Taşıt, Taşma, Taşra, Tatar, Tatma, Tımar, Tıraş, Trata, Yaraş, Yarım, Yarış, Yarma, Yaşam, Yaşıt, Yatım, Yatır, Yatış, Yatma,

4 Harfli Kelimeler

Arış, Arma, Artı, Arya, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atım, Atış, Atma, Ayar, Ayaş, Ayıt, Ayma, Ayrı, Itır, Maaş, Marş, Mart, Maşa, Maya, Şama, Şart, Şıra, Taam, Taat, Tart, Taya, Tayt, Yama, Yara, Yarı, Yaşa, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ara, Arı, Arş, Art, Aşı, Ata, Aya, Ayı, Ira, Maş, Mat, Ram, Ray, Şat, Tam, Tar, Taş, Tat, Tay, Tır, Yar, Yaş, Yat, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, Aş, At, Ay, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.