YASASIZ (TDK)

Yasaya bağlı olmayan, kanunsuz.

Yasasız kelimesi baş harfi Y son harfi Z olan bir kelime. Başında Y sonunda Z olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z . Başı Y sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

KANUN Nedir?

Yasa.

KANUN Nedir?

Yılın ilk (kânunuevvel) ve son (kânunusani) ayı.

KANUNSUZ Nedir?


1 . Yasası olmayan, yasasız: "Yeni kanunu anlamak, dinlemek için önce kanunsuz olmak lazımdır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yasaya aykırı: "Kanunsuz bir grev barikatında ilk kurşun senin alnına çarpar."- Ç. Altan.

A A I S S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yasasız,

5 Harfli Kelimeler

Aysız, Yassı,

4 Harfli Kelimeler

Asya, Ayaz, Sası, Saya, Sayı, Yasa, Yazı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Asa, Ası, Aya, Ayı, Aza, Azı, Say, Saz, Yas, Yaz,

2 Harfli Kelimeler

As, Ay, Az, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.