YASALAŞTIRMA (TDK)

Yasalaştırmak işi, kanunlaştırma.

Yasalaştırma kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi A . Başı Y sonu A olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KANUN Nedir?

Yasa.

KANUN Nedir?

Yılın ilk (kânunuevvel) ve son (kânunusani) ayı.

KANUNLAŞTIRMA Nedir?

Yasalaştırma.

YASALAŞTIRMAK Nedir?

Yasa durumuna getirmek, yasaya bağlamak, kanunlaştırmak.

A A A A I L M R S T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Yasalaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Tasarlayış, Yaratımsal,

9 Harfli Kelimeler

Astarlama, Ayarlatma, Ayartılma, Ayrılaşma, Rastlaşma, Rastlayış, Sarılaşma, Sataşılma, Sıralatma, Taraşlama, Tasarlama, Tıraşlama, Yaratılma, Yasalaşma,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Amasyalı, Aralatma, Aratılma, Arılaşma, Aşılatma, Ayarlama, Ayılaşma, Rastlama, Sayılama, Sıralama, Sırtlama, Şamatalı, Şartlama, Tarımsal, Tarlamsı, Yaralama, Yarılama, Yasamalı, Yaşamsal, Yaşartma,

7 Harfli Kelimeler

Altışar, Aralama, Arılama, Arşıala, Astarlı, Astarya, Astırma, Aşamalı, Aşılama, Aşırtma, Aştırma, Atlayış, Ayartış, Ayartma, Ayıltma, Ayırtma, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma, Iralama, Islatma, Malarya, Malatya, Mastara, Mayasıl, Saraylı, Sarılma, Sataşma, Satılma, Sayılma, Sayışma, Saylama, Sırlama, Şarlama, Şırlama, Tarayış, Tasarım, Taslama, Taşırma, Taşlama,

6 Harfli Kelimeler

Alarma, Alaşım, Alaysı, Alışma, Altmış, Amasra, Amasya, Arasat, Arasta, Aratış, Aratma, Arayış, Arıtma, Armalı, Asılma, Asmalı, Asyalı, Aşılma, Aşırma, Atılma, Atışma, Atlama, Ayarlı, Ayartı, Ayılma, Ayırma, Aylama, Islama, Maaşlı, Masara, Mastar, Maşala, Maşalı, Matara, Mayalı, Salata, Saralı, Sarmal, Sayrıl, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Arama, Artım, Artış, Artma, Astar, Astım, Aşama, Atama, Atlas, Ayrım, Ayrıt, Aysar, Iltar, Irama, Istar, Lasta, Malya, Maral, Martı, Marya, Masal, Masat, Mastı, Matla, Mayıs, Mısra, Rasat, Rasıt, Salam, Salaş, Salat, Salma, Salta, Salya, Sarat, Saray, Sarım, Sarış,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Arış, Arlı, Arma, Arsa, Artı, Arya, Asal, Asar, Asıl, Asım, Asır, Asla, Asma, Asya, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Atma, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Lama, Lata,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Arş, Art, Asa, Ası, Ast, Aşı, Ata, Aya, Ayı, Ira, Lam, Mal, Mas, Maş, Mat, Ram, Ray, Sal, Sam, Say, Sır, Şal, Şat, Tal, Tam, Tar, Tas, Taş, Tay, Tır, Tıs, Yal, Yar, Yas, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, Aş, At, Ay, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.