YASALI (TDK)

Yasaya uygun veya yasanın buyurduğu, kanuni.

Yasalı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I . Başı Y sonu I olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KANUN Nedir?

Yasa.

KANUN Nedir?

Yılın ilk (kânunuevvel) ve son (kânunusani) ayı.

KANUNİ Nedir?

Yasal. kanuni (II) isim, müzik (ka:nu:ni:) Arapça ®¥n°n³ Kanuncu.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I L S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Asyalı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Salya, Yasal, Yaslı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Asal, Asıl, Asla, Asya, Ayal, Ayla, Aylı, Sala, Salı, Saya, Sayı, Sıla, Yalı, Yasa, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Asa, Ası, Aya, Ayı, Sal, Say, Yal, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.