YASAKLI (TDK)

Herhangi bir şeyi yapması kendisine yasak edilmiş olan kimse: "Kamu hizmetinden yasaklılar ... affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler."- Anayasa.

Yasaklı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı Y sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MİLLETVEKİLİ Nedir?

Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren ulus temsilcisi, °mebus.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SEÇİ Nedir?

Seçmek eylemi.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YASAK Nedir?


1 . Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet: "İçki yasağı. Av yasağı."- .
2 . sıfat Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram: "Bizim çocukluğumuzun şiirlerinde neşe yasak denecek kadar ayıptı."- F. R. Atay.

YASAKLI Nedir?

Herhangi bir şeyi yapması kendisine yasak edilmiş olan kimse: "Kamu hizmetinden yasaklılar ... affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler."- Anayasa.

A A I K L S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kalaysı, Yasaklı,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Asyalı, Ayaklı, Ayaksı, Kasalı, Sakalı, Saykal, Yakalı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Asklı, Aslık, Aylak, Aylık, Islak, Kalas, Kalay, Kalya, Kaslı, Kıyas, Layık, Sakal, Saklı, Salak, Salık, Salya, Skala, Yalak, Yasak, Yasal, Yaslı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alay, Alık, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Asya, Ayak, Ayal, Ayık, Ayla, Aylı, Iska, Kala, Kasa, Kaya, Kayı, Kısa, Kıya, Klas, Laka, Saka, Sala, Salı, Saya, Sayı, Sıla, Yaka, Yakı, Yalı, Yasa, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Asa, Ası, Ask, Aya, Ayı, Kal, Kas, Kay, Kıl, Lak, Sak, Sal, Say, Sık, Yak, Yal, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.