YARGISAL (TDK)

Yargı ile ilgili.

Yargısal kelimesi baş harfi Y son harfi L olan bir kelime. Başında Y sonunda L olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi L . Başı Y sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

YARGI Nedir?


1 . Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
2 . hukuk Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."- Anayasa.

A A G I L R S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yargısal,

7 Harfli Kelimeler

Saraylı,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Asyalı, Ayarlı, Saralı, Sayrıl, Yaralı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Aygır, Aysar, Gayrı, Gırla, Ilgar, Lagar, Sagar, Salgı, Salya, Saray, Sargı, Saygı, Sayrı, Sıyga, Yargı, Yasal, Yaslı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Algı, Arlı, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asıl, Asır, Asla, Asya, Ayal, Ayar, Ayla, Aylı, Ayrı, Gala, Gayr, Sala, Salı, Sara, Sarı, Saya, Sayı, Sıla, Sıra, Yalı, Yara, Yarı, Yasa, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alg, Ara, Arı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Gar, Gır, Ira, Ray, Sal, Say, Sır, Yal, Yar, Yas, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, As, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.