YARGILANMAK (TDK)

Yargısı yapılmak.

Yargılanmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

YARGI Nedir?


1 . Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
2 . hukuk Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."- Anayasa.

A A A G I K L M N R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yargılanmak,

10 Harfli Kelimeler

Ayrılanmak, Irgalanmak, Kaygılanma, Yargılamak, Yargılanma, Yarılanmak, Yarlıgamak,

9 Harfli Kelimeler

Aranılmak, Arılanmak, Ayıklanma, Ayrılanma, Irgalamak, Irgalanma, Karamanlı, Karayılan, Kargılama, Karınlama, Yankılama, Yargılama, Yarılamak, Yarılanma, Yarlıgama,

8 Harfli Kelimeler

Anıklama, Ankaralı, Aranılma, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arlanmak, Ayıklama, Aylanmak, Ayrılmak, Iralamak, Irgalama, Irganmak, Kanamalı, Karlanma, Kınalama, Makaralı, Malkıran, Yalanmak, Yanıkara, Yanılmak, Yanlamak, Yaranmak, Yarılama, Yarılmak, Yarmalık, Yırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Alarmak, Alınmak, Alkarna, Almanak, Anagram, Angarya, Anılmak, Anırmak, Anlamak, Anmalık, Aranmak, Arılama, Arınmak, Arlanma, Ayılmak, Ayırmak, Aylamak, Aylanma, Aynalık, Ayrılma, Gaklama, Ilgamak, Iralama, Irgamak, Irganma, Kalamar, Kalgıma, Kalınma, Kanarya, Kanırma, Kanlama, Karaman, Kargıma, Karılma, Karınma, Karlama, Kaygana, Kayırma, Kaynama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alanya, Alarga, Alarma, Alınma, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anırma, Ankara, Anlama, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arınma, Arkalı, Armalı, Ayaklı, Ayarlı, Ayıkma, Ayılma, Ayınga, Ayıran, Ayırma, Aylama, Aynalı, Gamalı, Ganalı, Iklama, Ilgama, Iramak, Irgama, Kamalı, Kamara, Kanama, Kanara, Kangal, Karalı,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akman, Akran, Alaka, Alarm, Algın, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Alyan, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Araka, Arama, Argın, Aygır, Aylak, Aylık, Aymak, Ayran, Ayrık, Ayrım, Gamlı, Gayrı, Gırla, Ilgar, Irama, Irmak, Kalan, Kalay, Kalım, Kalın, Kalma, Kalya, Kaman,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alay, Algı, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arya, Ayak, Ayal, Ayan, Ayar, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Ayrı, Gala, Gama,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alg, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Aya, Ayı, Ayn, Gak, Gam, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kay, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Nar, Ram, Ray, Yak, Yal, Yan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.