YARGIÇLIK (TDK)

Yargıcın görevi, hâkimlik.

Yargıçlık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi Ç , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

YARGI Nedir?


1 . Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
2 . hukuk Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."- Anayasa.

YARGICI Nedir?

Hakem.

A G I I K L R Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yargıçlık,

8 Harfli Kelimeler

Çayırlık,

7 Harfli Kelimeler

Aylıkçı, Ayrıklı, Ayrılık, Çarıklı, Çayırlı, Çıralık, Kaygılı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Arıkçı, Arılık, Ayılık, Aykırı, Ayrılı, Çakılı, Çarklı, Çarlık, Çaylık, Çıralı, Ilıkça, Iraklı, Karılı, Kırçıl, Yargıç, Yarlık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aygır, Aylık, Ayrıç, Ayrık, Çakıl, Çakır, Çalgı, Çalık, Çalkı, Çarık, Çayır, Çaylı, Çıkar, Çıkra, Çırak, Gayrı, Gırla, Ilgar, Irkçı, Kaçlı, Kalıç, Kargı, Karlı, Kaygı, Kayır, Kılgı, Kılıç, Kılır, Kıraç, Kıray, Kıygı, Lakçı, Layık, Lıkır, Yargı, Yarık, Yılgı, Yılık,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Algı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Ayık, Aylı, Ayrı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıra, Gark, Gayr, Ilık, Irak, Kaçı, Karı, Kayı, Kırç, Kıya, Kıyı, Kral, Rakı, Yakı, Yalı, Yarı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Alg, Arı, Ark, Ayı, Çak, Çal, Çar, Çay, Gak, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kar, Kay, Kıç, Kıl, Kır, Lak, Ray, Yak, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.