YARBAYLIK (TDK)

Yarbay rütbesi veya yarbayın görevi.

Yarbaylık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

RÜTBE Nedir?


1 . Mertebe, derece, paye.
2 . Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki: "Ben de nişancı taburunun subaylarını rütbeleriyle, isimleriyle bilirdim."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARBAY Nedir?


1 . Orduda rütbesi binbaşı ile albay arasında olan subay.
2 . eskimiş Kaymakam.

A A B I K L R Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yarbaylık,

8 Harfli Kelimeler

Ayyarlık, Bayraklı,

7 Harfli Kelimeler

Yalabık, Yayalık,

6 Harfli Kelimeler

Araklı, Aralık, Arkalı, Ayaklı, Ayarlı, Balayı, Balkar, Balkır, Bayrak, Karalı, Yakalı, Yakarı, Yaralı, Yarbay, Yarlık, Yaylak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Albay, Aylak, Aylık, Ayrık, Ayyar, Bakır, Bakla, Balar, Balık, Balkı, Balya, Barak, Barka, Bayır, Bayrı, Kalay, Kalbı, Kalya, Karlı, Kayar, Kayır, Kayra, Kıray, Kırba, Layık, Yalak, Yarak, Yarık, Yarka, Yayık, Yayla, Yaylı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Akar, Akıl, Aklı, Alay, Alık, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayık, Ayla, Aylı, Ayrı, Bakı, Bala, Bara, Barı, Bark, Irak, Kaba, Kala, Kara, Karı, Kaya, Kayı, Kıya, Kral, Laka, Rakı, Yaba, Yaka, Yakı, Yalı, Yara,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ara, Arı, Ark, Aya, Ayı, Bak, Bal, Bar, Bay, Ira, Irk, Kal, Kar, Kay, Kıl, Kır, Lak, Rab, Ray, Yak, Yal, Yar, Yay, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.