YARATISAL (TDK)

Yaratıya dayanan, yaratı ile ilgili.

Yaratısal kelimesi baş harfi Y son harfi L olan bir kelime. Başında Y sonunda L olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi S , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L . Başı Y sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARATI Nedir?

Yaratım.

A A A I L R S T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Astarlı, Astarya, Saraylı,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Arasat, Arasta, Asyalı, Ayarlı, Ayartı, Salata, Saralı, Sayrıl, Taralı, Tasalı, Tasarı, Yaralı, Yarasa, Yaratı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Astar, Atlas, Ayrıt, Aysar, Iltar, Istar, Lasta, Rasat, Rasıt, Salat, Salta, Salya, Sarat, Saray, Satır, Sayrı, Sırat, Slayt, Talas, Tarla, Tasar, Yasal, Yaslı, Yatır, Yatsı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Altı, Arlı, Arsa, Artı, Arya, Asal, Asar, Asıl, Asır, Asla, Asya, Atıl, Atlı, Ayal, Ayar, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayrı, Lata, Rast, Saat, Sala, Salı, Salt, Sara, Sarı, Satı, Saya, Sayı, Sıla, Sıra, Sırt, Star, Tasa, Taya, Tras, Yalı, Yara,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ara, Arı, Art, Asa, Ası, Ast, Ata, Aya, Ayı, Ira, Ray, Sal, Say, Sır, Tal, Tar, Tas, Tay, Tır, Tıs, Yal, Yar, Yas, Yat, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, As, At, Ay, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.