YARARSIZLAŞMA (TDK)

Yararsızlaşmak eylemi.

Yararsızlaşma kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A . Başı Y sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YARARSIZLAŞMAK Nedir?

Yararsız duruma gelmek.

A A A A I L M R R S Y Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Arsızlaşma,

9 Harfli Kelimeler

Ayrılaşma, Azarlayış, Sarılaşma, Yarasalar, Yasalaşma,

8 Harfli Kelimeler

Amasyalı, Arılaşma, Ayarlama, Ayazlama, Ayılaşma, Azarlama, Sayılama, Sıralama, Yaralama, Yararsız, Yarılama, Yarımşar, Yasamalı, Yaşamsal,

7 Harfli Kelimeler

Aralama, Arılama, Armasız, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Ayarsız, Ayrılma, Ayrışma, Iralama, Israrla, Maaşsız, Malarya, Marazlı, Mayasıl, Mayasız, Sararış, Sararma, Saraylı, Sarılma, Sayılma, Sayışma, Saylama, Sırlama, Sızlama, Şarlama, Şırlama, Yaramaz, Yararlı, Yaraşır, Yaraşma, Yarılma, Yarışma, Yaslama, Yaşarma, Yazılma, Yazışma, Yazlama, Yırlama, Zararlı,

6 Harfli Kelimeler

Alarma, Alaşım, Alaysı, Alışma, Amasra, Amasya, Arasız, Arayış, Arılar, Armalı, Asılma, Asmalı, Asyalı, Aşılma, Aşırma, Ayarlı, Ayazma, Ayılma, Ayırma, Aylama, Azalış, Azalma, Azışma, Islama, Maaşlı, Maraza, Masara, Maşala, Maşalı, Mayalı, Saralı, Sarmal, Sayrıl, Şamalı, Yalama, Yamalı, Yaralı, Yarama, Yarasa, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Alaza, Almaş, Arama, Arıza, Arsız, Aşama, Aymaz, Ayrım, Aysar, Aysız, Irama, Israr, Izrar, Lazım, Malaz, Malya, Maral, Maraz, Marya, Masal, Mayıs, Mırra, Mısra, Salam, Salaş, Salma, Salya, Saray, Sarım, Sarış, Sarız, Sarma, Sayım, Sayış, Sayma, Sayrı, Sazlı, Sırma, Sızma,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alaz, Alım, Alış, Alma, Amal, Araz, Arış, Arız, Arlı, Arma, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asıl, Asım, Asır, Asla, Asma, Asya, Aşar, Aşım, Aşma, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayaz, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Azar, Azış, Azma, Lama, Laza, Maaş, Mala, Mars,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ara, Arı, Arş, Arz, Asa, Ası, Aşı, Aya, Ayı, Aza, Azı, Ira, Irz, Lam, Laz, Mal, Mas, Maş, Ram, Ray, Sal, Sam, Say, Saz, Sır, Şal, Şaz, Yal, Yar, Yas, Yaş, Yaz, Yıl, Yır, Zam, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, Aş, Ay, Az, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.