YARARCIL (TDK)


1 - Çıkarcı, çıkarına düşkün.
2 - Yararcı.

Yararcıl kelimesi baş harfi Y son harfi L olan bir kelime. Başında Y sonunda L olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L . Başı Y sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARCI Nedir?

Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan (kimse), çıkarsever, menfaatçi, menfaat düşkünü, menfaatperest, menfaatperver, menfaattar: "Büyüklere ve topluma en büyük fenalık çıkarcı oğlu çıkarcı pohpohçulardan gelir."- H. Taner.

DÜŞKÜ Nedir?

Uğraşı.

DÜŞKÜN Nedir?


1 . Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, meraklı, tutkun: "Onlar kadar birbirine düşkün, birbirine uymuş bir çift daha ömrümde görmedim desem yeri vardır."- H. E. Adıvar.
2 . Geçim sıkıntısına düşmüş: "Eski arkadaşının düşkün bulunduğu hâlinden anlaşılıyordu."- R. H. Karay.
3 . Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş: "Zavallı, arabasını satmış, düşkün bir hâldeydi."- Y. K. Beyatlı.
4 . Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş.
5 . mecaz Değer ve onurunu yitirmiş.
6 . mecaz Kötü yola düşmüş, ahlaksız: "Emniyet memurları Beyoğlu'nun çalgılı bahçelerinden yüz yirmi düşkün kız derleyip toplamış."- Y. Z. Ortaç.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

YARARCI Nedir?

Yarar peşinde koşan, faydacı, pragmatik.

A A C I L R R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yararcı, Yararlı,

6 Harfli Kelimeler

Alaycı, Arılar, Ayarcı, Ayarlı, Ayrıca, Yaralı,

5 Harfli Kelimeler

Aracı, Carlı, Yarar,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Alay, Arlı, Arya, Ayal, Ayar, Ayla, Aylı, Ayrı, Raca, Yalı, Yara, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ala, Ara, Arı, Aya, Ayı, Car, Ira, Ray, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.