YARAŞTIRMAK (TDK)

Uygun görmek, yakıştırmak, tensip etmek: "Kendime ben de o hâli yaraştıramıyorum."- R. H. Karay.

Yaraştırmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÖRMEK Nedir?


1 - Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.
2 - Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek.
3 - Bir şeyi, bir yeri incelemek, gezmek.
4 - Yanına gidip konuşmak.
5 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
6 - Tıbben incelemek, muayene etmek.
7 - Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak; izlemek.
8 - Yapmak, etmek.
9 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak.
10 - Almak. 1
1 - Bir şeye erişmek. 1
2 - Çok değer vermek. 1
3 - Bir işleme uğramak. 1
4 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. 1
5 - Ziyaret etmek. 1
6 - Bir kimseyle karşılaşmak, rastlaşmak. 1
7 - Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. 1
8 - Sahne olmak, geçirmek. 1
9 - (Olumsuzu) Bir eylemin hiç yapılmadığını belirtir. 2
1 - Gezmek. 2
2 - Vermek. 2
3 - Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

TENSİP Nedir?

Yaraştırma.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

YAKIŞTIRMA Nedir?

Yakıştırmak işi.

YAKIŞTIRMAK Nedir?


1 . Yakışacak bir duruma getirmek, uygun duruma koymak, yaraştırmak: "Yakışıklı, orta boylu, giydiğini kendisine yakıştırır, kendini saydırabilir bir adam."- M. Ş. Esendal.
2 . Uygun ve yerinde görmek, iyi karşılamak: "Ancak kızı o oğlana bir türlü yakıştıramadı."- T. Buğra.
3 . Uydurmak.
4 . mecaz Bir durum veya niteliği bir kimse için düşünmek, yormak.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A A A I K M R R T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yaraştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Araştırmak, Yaraştırma,

9 Harfli Kelimeler

Araştırma, Yaşartmak,

8 Harfli Kelimeler

Artırmak, Aşırtmak, Aştırmak, Ayartmak, Ayırtmak, Ayrışmak, Aytışmak, Karartma, Kayırtma, Kaytarış, Kaytarma, Taşırmak, Yaktırma, Yaraşmak, Yaratmak, Yarımşar, Yarışmak, Yaşarmak, Yaşartma, Yaşatmak, Yatırmak, Yatışmak,

7 Harfli Kelimeler

Aktarım, Aktarış, Aktarma, Aratmak, Arıtmak, Artırma, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atışmak, Ayaktaş, Ayartış, Ayartma, Ayırmak, Ayırtma, Ayrışma, Aytışma, Kararış, Kararma, Karartı, Karataş, Karatay, Karışma, Karmaşa, Katışma, Kayırma, Kayıtma, Kayşama, Şakrama, Takışma, Taramak, Tarayış, Taşımak, Taşırma, Yakarış, Yakarma, Yakışma, Yaramak, Yaraşık, Yaraşır,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Aramak, Aratış, Aratma, Arayış, Arıtma, Artmak, Aşırma, Atamak, Atışma, Ayakta, Ayartı, Ayıkma, Ayırma, Iramak, Irktaş, Kamara, Karama, Karaya, Karıma, Karşıt, Kaşıma, Kayşat, Kıraat, Makara, Maşrık, Matara, Matrak, Şakıma, Şamata, Tarama, Taşıma, Taşmak, Tıkama, Yakarı, Yarama, Yaratı, Yarmak, Yaşama,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akşam, Aktar, Aktaş, Araka, Arama, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Ayrıt, Irama, Irmak, Kamış, Karar, Karış, Karma, Karşı, Kaşar, Katar, Katım, Katır, Katma, Kayar, Kayır, Kayış, Kayıt, Kayma, Kayra, Kayşa, Kırat,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akım, Akış, Akma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arma, Artı, Arya, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Ayak, Ayar, Ayaş, Ayık, Ayıt, Ayma, Ayrı, Irak, Kama, Kara, Karı, Kart, Katı, Kaya, Kayı, Kıta, Kıya,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Aya, Ayı, Ira, Irk, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kır, Kış, Kıt, Maş, Mat, Ram, Ray, Şak, Şat, Şık, Tak, Tam, Tar, Taş, Tay, Tık, Tır, Yak, Yar, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Aş, At, Ay, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.