YARISAYDAMLIK (TDK)

Işığı geçirmekle birlikte arkasındaki nesneyi belirgin olarak göstermeyen nesnelerin özelliği, niteliği.

Yarısaydamlık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi M , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı Y sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

BELİRGİN Nedir?

Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih: "Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylan gözleriyle ... alımlı da sayılabilirdi."- E. Bener.

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

GEÇİRME Nedir?

Geçirmek işi: "Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeye başladım."- A. Mithat.

GEÇİRMEK Nedir?


1 . Geçme işini yaptırmak, geçmesini sağlamak.
2 . (-e) Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek: "Kalanımızı peşine takarak Murat suyunun karşı kıyısına geçirdi."- K. Bilbaşar.
3 . (-i, -e) Bir şeyi bir yerden başka yere taşımak, nakletmek: "Odanın eşyasını öbür odaya geçirmek."- .
4 . (-i, -e) Tespit etmek, yazmak, kaydetmek: "Merkez, kadının dosyasına vefat kaydını geçirdi."- R. H. Karay.
5 . (-i, -e) Bir şeyi kendisine ayrılmış olan yere yerleştirmek, takmak: "Yem torbalarını hayvanların boyunlarına geçirdikten sonra arkadaşına sordu."- O. C. Kaygılı.
6 . (-i, -e) Yola çıkan birini uğurlamaya gitmek, selametlemek, teşyi etmek: "Arkadaşımı geçirmeye gittim."- .
7 . (-i, -de) Bir süre yaşamak, oturmak, kalmak: "Kocan için geceyi evden dışarıda geçirmek fırsatını sen kendin temin et."- H. C. Yalçın.
8 . (-e, nsz) Giymek, giyinmek: "Sırtına pembe, kolları tamamen çıplak bir bluz geçirmişti."- S. F. Abasıyanık.
9 . (-den) Bir işi birden çok kişi üzerinde uygulamak: "Kılıçtan geçirmek. Dayaktan geçirmek."- .
10 . (-i, -den) Herhangi bir durumu yaşamış olmak: "Ne yapar ne eder, günde iki üç saatini at üstünde geçirirdi."- N. Cumalı. 1
1 . Etmek, yapmak. 1
2 . (-i, -e) Hastalık bulaştırmak: "Nezleyi bana geçirdin."- . 1
3 . (-le) Zaman harcamak: "Benim bu işlerle geçirecek vaktim yok."- . 1
4 . Bir gereksinimi eldeki imkânla karşılamak.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

NESNEL Nedir?


1 . Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
2 . mecaz Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif.
3 . felsefe Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

A A A D I I K L M R S Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Aykırılama, Kaydırılma, Yıldıramak,

9 Harfli Kelimeler

Adımsayar, Aksaraylı, Kayırılma, Kıyaslama, Lıkırdama, Sakaryalı, Sakırdama, Saldırmak, Saydamlık, Saydırmak, Sayıklama, Sayılamak, Sıralamak, Sırıklama, Sıyrılmak, Yarılamak, Yaydırmak, Yayıklama, Yıldırama, Yıldırmak,

8 Harfli Kelimeler

Aldırmak, Alkarısı, Amasyalı, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Ayıklama, Ayrılmak, Aysarlık, Ayyarlık, Dalyarak, Damaksıl, Daralmak, Darılmak, Iraksama, Iralamak, Isıyayar, Iskalama, Kaldırım, Kaldırma, Kaydırma, Kıldırma, Kıyasıya, Kıydırma, Kıyılama, Makaralı, Saldırma, Sardalya, Sarıkaya, Sarılmak, Saydırma, Sayılama, Sayılmak, Saylamak, Sayrılık, Sıkılama, Sıralama, Sırlamak, Sıyırmak, Sıyrılma,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adaylık, Adımlık, Aklımda, Aksaray, Aksırma, Alarmak, Aldırma, Ardılma, Arılama, Asılmak, Asırlık, Asmalık, Ayılmak, Ayırmak, Aylamak, Ayrıklı, Ayrıksı, Ayrılık, Ayrılma, Ayrımlı, Dalamak, Damaklı, Damaksı, Damarlı, Daralma, Darılma, Dayaklı, Dayamak, Dayılık, Iralama, Isırmak, Islamak, Kalamar, Kalaysı, Karamsı, Karasal, Karılma, Karlama, Kasadar,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Adamak, Akasma, Akasya, Akdarı, Aklama, Aksama, Alarma, Alaysı, Amalık, Amasra, Amasya, Araklı, Aralık, Aramak, Arılık, Arkalı, Armada, Armalı, Asalak, Asılma, Askılı, Asmalı, Asyalı, Ayaklı, Ayaksı, Ayarlı, Ayıkma, Ayılık, Ayılma, Ayırma, Aykırı, Aylama, Ayrılı, Dalama, Dalmak, Damalı, Darlık, Dayalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Adsal, Akala, Aksam, Alaka, Alarm, Alkım, Almak, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Asılı, Asklı, Aslık, Asmak, Aylak, Aylık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Aysar, Ayyar, Dalak, Dalma, Dalsı, Dalya, Damak, Damal, Damar, Damla, Damlı, Dayak, Dılak, Drama, Ilıma, Irama, Irmak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Aday, Adıl, Adım, Adlı, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alay, Aldı, Alık, Alım, Alma, Amal, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Asla, Asma, Asya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayık, Ayla,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Aya, Ayı, Dal, Dam, Dar, Ira, Irk, Isı, Kal, Kam, Kar, Kas, Kay, Kıl, Kır, Lak, Lam, Mal, Mas, Ram, Ray, Sak, Sal, Sam, Say, Sık, Sır, Yad,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, As, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.