YARISAYDAM (TDK)

Işığı geçiren, fakat arkasındaki nesnelerin sınırlarını ve biçimini belirgin olarak göstermeyen (nesne).

Yarısaydam kelimesi baş harfi Y son harfi M olan bir kelime. Başında Y sonunda M olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi M . Başı Y sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

BELİRGİN Nedir?

Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih: "Hüzünlü bakışlarının daha belirgin hâle getirdiği iri, siyah, ceylan gözleriyle ... alımlı da sayılabilirdi."- E. Bener.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

NESNEL Nedir?


1 . Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
2 . mecaz Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif.
3 . felsefe Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

A A A D I M R S Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Adımsayar,

8 Harfli Kelimeler

Saydırma, Yarımada, Yaydırma,

7 Harfli Kelimeler

Yadsıma,

6 Harfli Kelimeler

Amasra, Amasya, Armada, Ayırma, Dayama, Madara, Masara, Saydam, Yarama, Yarasa, Yardım, Yasama,

5 Harfli Kelimeler

Adama, Adamı, Arama, Ayrım, Aysar, Ayyar, Damar, Drama, Irama, Maada, Marda, Marya, Mayıs, Mısra, Sadır, Saray, Sarım, Sarma, Sayım, Sayma, Sayrı, Sırma, Yarda, Yarım, Yarma, Yasma, Yayım, Yayma,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Aday, Adım, Arda, Arma, Arsa, Arya, Asar, Asım, Asır, Asma, Asya, Ayar, Ayma, Ayrı, Dama, Dara, Darı, Dayı, Dram, Mars, Masa, Maya, Sada, Sara, Sarı, Saya, Sayı, Sıma, Sıra, Yama, Yara, Yarı, Yasa, Yaya, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ama, Ara, Arı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Dam, Dar, Ira, Mas, Ram, Ray, Sam, Say, Sır, Yad, Yar, Yas, Yay, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, Ar, As, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.