YARIMKÜRE (TDK)


1 - iki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası.
2 - Yarıküre.

Yarımküre kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi K , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi E . Başı Y sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

EŞİT Nedir?


1 - Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki ya da daha çok şeyler), °müsavi.
2 - Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan.

KÜRE Nedir?

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. küre (I) isim, matematik Arapça kure
1 . Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim.
2 . Yeryüzü, dünya: "Ben de yıldızlar gibi, küre gibi, ben de yalnız ve herkese uzaktım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

YARIK Nedir?


1 . Yarılarak açılmış yer, geniş çatlak.
2 . İnce bir çizgi durumunda açılmış yara: "Kendini göstermek için terliklerini yarık topuklu tabanlarında şaplata şaplata geçmişti."- H. Taner.
3 . mecaz Anlaşmazlık, bölünme: "Şimdiden birtakım yarıklar açan siyasi rekabetten başka ne mana verilebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . fizik Küçük bir ışık demeti elde etmek için ışık kaynağının önüne konulan, saydam olmayan bir düzlem üzerine açılmış, dikdörtgen biçiminde küçük delik.
5 . tıp (***) Çatlak.
6 . sıfat Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş.

YARIKÜRE Nedir?

Yer ya da gökküresinin ekvatorla bölünmüş iki yarısından her biri.

A E I K M R R Y Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kamerı, Merkür,

5 Harfli Kelimeler

Ayrık, Ayrım, Irmak, Kamer, Karye, Kayır, Kayme, Kıray, Kırma, Kıyam, Kıyma, Krema, Kürar, Marke, Merak, Mırra, Rakım, Ümera, Ürkme, Yakım, Yarık, Yarım, Yıkma, Yürek,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Arık, Ayık, Ayrı, Emay, Irak, Kame, Kare, Karı, Kayı, Kıya, Krem, Küme, Küre, Mark, Mera, Rakı, Rüya, Ürem, Yakı, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Akü, Arı, Ark, Ayı, Ekü, Erk, Ira, Irk, Kam, Kar, Kay, Kem, Ker, Kır, Kür, Mey, Ram, Ray, Rey, Üre, Üye, Yak, Yar, Yek, Yem, Yer, Yır, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Ay, Ek, Em, Er, Ey, Ke, Me, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.