YARIKÜRE (TDK)

Yer ya da gökküresinin ekvatorla bölünmüş iki yarısından her biri.

Yarıküre kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi Ü , yedinci harfi R , sekizinci harfi E . Başı Y sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

EKVATOR Nedir?

Fındık, ceviz vb. meyvelerin ölçümünde kullanılan bir birim. Ekvator (II) özel, isim, coğrafya Fransızca équateur Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı: "Ekvator'un çevresi kırk milyon metredir."- .

GÖKKÜRESİ Nedir?

İç yüzü gökyüzü olarak kabul edilen, yarıçapı sonsuza uzanmış yermerkezli küre.

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

A E I K R R Y Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Ayrık, Karye, Kayır, Kıray, Kürar, Yarık, Yürek,

4 Harfli Kelimeler

Arık, Ayık, Ayrı, Irak, Kare, Karı, Kayı, Kıya, Küre, Rakı, Rüya, Yakı, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Akü, Arı, Ark, Ayı, Ekü, Erk, Ira, Irk, Kar, Kay, Ker, Kır, Kür, Ray, Rey, Üre, Üye, Yak, Yar, Yek, Yer, Yır, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, Ay, Ek, Er, Ey, Ke, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.