YARIŞ (TDK)


1 . Yarışma: "Bunlardan kaç babayiğit bu ölüm yarışını göze alabilir?"- T. Buğra.
2 . Yarışma, rekabet.

Yarış kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BABAYİĞİT Nedir?


1 . Yürekli kimse: "Yeni yetişen babayiğitler orasını er geç uğranılacak bir menzil sayarlardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . Bir girişimde kendine güvenebilecek durumda olan kimse: "Binaya yakışacak mobilyayı satın almaya kadir babayiğit çıkmadı."- R. N. Güntekin.
3 . sıfat Güçlü kuvvetli, korkusuz (kimse).

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

ÖLÜM Nedir?


1 . Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat: "Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var."- Y. Z. Ortaç.
2 . Ölme biçimi: "Yanarak ölümü, feciydi."- .
3 . İdam cezası: "Ölüme mahkûm oldu."- .
4 . ünlem Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz: "Zalimlere ölüm!"- .
5 . mecaz Sona erme, yok olma, ortadan kalkma: "Küçük sanayinin ölümü."- .
6 . mecaz Çok büyük sıkıntı, üzüntü: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin.

REKABET Nedir?

Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış.

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

YARIŞ Nedir?


1 . Yarışma: "Bunlardan kaç babayiğit bu ölüm yarışını göze alabilir?"- T. Buğra.
2 . Yarışma, rekabet.

YARIŞMA Nedir?


1 . Yarışmak işi, müsabaka.
2 . Bilgi, yetenek, güzellik vb.nde üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi, yarış, yarışım.
3 . Ticarette üstünlük kazanma çabası, rekabet.

A I R Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Yarış,

4 Harfli Kelimeler

Arış, Ayrı, Şıra, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arş, Aşı, Ayı, Ira, Ray, Yar, Yaş, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ar, Aş, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.