YAPRAKTAŞ (TDK)

İçinde mika parçacıkları bulunan, değişime uğramış şist.

Yapraktaş kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi T , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİM Nedir?


1 . Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.
2 . Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok.
3 . biyoloji Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.
4 . denizcilik Rüzgârın yön değiştirmesi.
5 . matematik Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

MİKA Nedir?


1 . Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı parlak bir mineral, evren pulu.
2 . sıfat Bu mineralden yapılan.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

PARÇACI Nedir?


1 . Kumaş toplarından artmış parçaları satan kimse.
2 . Makine yedek parçaları satan kimse.

PARÇACIK Nedir?


1 . Küçük parça, kırıntı: "Onlara değin bir dolu anı, sevgi parçacıkları üşüşüyor belleğime."- N. Meriç.
2 . fizik Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül.

ŞİST Nedir?


1 - Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı.
2 - Molozla karışık bütün moloz maddelerinin bilimsel adı.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

A A A K P R T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Aparkat, Ayaktaş, Karataş, Karatay,

6 Harfli Kelimeler

Aparat, Ayakta, Karaya, Kayşat, Paytak, Şaprak, Yaprak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aktar, Aktaş, Araka, Kaşar, Katar, Kayar, Kayra, Kayşa, Parka, Parya, Patak, Şapka, Şarap, Şayak, Şayka, Tarak, Taraş, Taşak, Taşra, Yapak, Yarak, Yaraş, Yarka, Yatak,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Apak, Apaş, Arak, Arap, Arka, Arpa, Arya, Aşar, Atak, Ataş, Ayak, Ayar, Ayaş, Kara, Kart, Kaya, Pakt, Para, Park, Paşa, Pata, Şaka, Şark, Şart, Taka, Tapa, Taya, Trap, Yaka, Yara, Yaşa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ara, Ark, Arp, Arş, Art, Aşk, Ata, Aya, Kap, Kar, Kaş, Kat, Kay, Pak, Pat, Pay, Rap, Ray, Şak, Şap, Şat, Tak, Tar, Taş, Tay, Yak, Yar, Yaş, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, Aş, At, Ay, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.