YAPRAKBİTLERİ (TDK)

Duyargaları ve hortumları eklemli, bir milimetre boyunda, yumuşak vücutlu eşkanatlılar familyası.

Yaprakbitleri kelimesi baş harfi Y son harfi İ olan bir kelime. Başında Y sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R , onüçüncü harfi İ . Başı Y sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

DUYAR Nedir?


1 . Duygulu, duygun, duyarlı, hassas.
2 . Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan: "Duyar bölge."- .

DUYARGA Nedir?


1 . Önceden belirlenmiş ışığı veya nesneyi algılayıp gerekli hareketi başlatan aygıt, sensör.
2 . hayvan bilimi Eklem bacaklılarda, başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lamise, anten: "Balık pazarında duyargaları henüz oynar karidesler mi istersiniz, midye dolmaları mı?"- A. İlhan.

EKLEM Nedir?

Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

EKLEMLİ Nedir?

Eklemi olan.

EŞKANATLILAR Nedir?

Kabuklu bitler, yaprak bitleri ve ağustosböcekleri gibi bitki sağlığı yönünden çok önemli familyaları içine alan, zarsı kanatları bir boyda, hortumlu böcekler takımının bir alttakımı.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HORTUM Nedir?


1 . Filde ve bazı böceklerde boru biçiminde uzamış ağız veya burun bölümü.
2 . Genellikle plastikten uzun ve esnek boru.
3 . Hava veya suyun hızla dönüp sütun biçiminde yükselmesiyle oluşan, alanı dar bir fırtına çeşidi.

MİLİMETRE Nedir?

Bir metrenin binde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, milim.

VÜCUTLU Nedir?

Vücudu iri ve şişman olan.

YUMUŞAK Nedir?


1 . Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı: "Pamuk yumuşaktır."- .
2 . Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı: "Yaş dallar yumuşak olur. Yumuşak kumaş."- .
3 . Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran: "... yumuşak lepiska saçlarına amiyane bir perişanlık gelmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Kolaylıkla işlenebilen: "Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kolay çiğnenen, kolay kesilen: "Yumuşak ekmek."- .
6 . Ilıman (iklim), sert karşıtı: "Yumuşak iklim. Yumuşak hava."- .
7 . mecaz Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.
8 . mecaz Okşayıcı, tatlı, hoş: "Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor."- Y. Z. Ortaç.
9 . mecaz Sessiz, hafif: "Onun içinde mutlaka sönüp yanan gizli yumuşak ışıklarla fosforlu bir parıldayış vardır."- A. Ş. Hisar.
10 . dil bilgisi Ötümlü.

A A B E K L P R R T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bariyerli, Kabiliyet, Riayetkar,

8 Harfli Kelimeler

Aktariye, Ataerkil, Bakliyat, Belirtik, Bireylik, Birlikte, Biyaprak, İbretlik, İbriktar, Kaliptra, Kraliyet, Perikart, Pitikare, Rikaptar, Tabiplik,

7 Harfli Kelimeler

Akliyat, Arakiye, Arbalet, Arketip, Bakalit, Bakteri, Baltrap, Barikat, Baritli, Bariyer, Bayilik, Belirti, Beyitli, Bikarar, Eliptik, Erirlik, İrtikap, Kalibre, Kapital, Karabet, Kariyer, Kartela, Liparit, Liyakat, Partili, Pratika, Raptiye, Riyakar, Tabilik, Tabliye, Telkari, Tepkili, Tiryaki, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Akaret, Akliye, Albatr, Aparey, Aplike, Apreli, Ariyet, Atabey, Bakire, Bakiye, Balkar, Bateri, Batyal, Bayati, Bayrak, Baytar, Beraat, Beriki, Berrak, Bertik, Betili, Beylik, Birler, Birlik, Bitler, Biyeli, Braket, Briket, Ekabir, Eriyik, Etkili, İbaret, İlarya, İletki, İpekli, İptila, İtalik, İtibar, İtikal, İyelik,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abiye, Ablak, Akabe, Akait, Akrep, Aktar, Albay, Aplik, April, Aptal, Arabi, Ariya, Arter, Atari, Aylak, Bakir, Bakla, Balar, Balat, Balet, Balta, Balya, Barak, Baret, Barit, Barka, Batak, Batar, Batik, Bayat, Bekar, Bekri, Belik, Belit, Belki, Berat, Beril, Berri, Betik,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abli, Abra, Aile, Akar, Akil, Akit, Akli, Alay, Alet, Apak, Apel, Apre, Arak, Arap, Arka, Arpa, Arya, Atak, Atel, Atik, Ayak, Ayal, Ayar, Ayet, Ayla, Baki, Bala, Bale, Bara, Bari, Bark, Bati, Bayi, Beka, Bela, Beli, Beri, Berk,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Ait, Aka, Ala, Ali, Alp, Alt, Ara, Ari, Ark, Arp, Art, Ata, Ate, Ati, Aya, Bak, Bal, Bap, Bar, Bat, Bay, Bek, Bel, Bet, Bey, Bir, Bit, Bre, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, At, Ay, Be, Ek, El, Er, Et, Ey, İl, İp, İt, Ke, Ki, La, Le, Pe, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.