YAPRAKARILARI (TDK)

Çeşitli türleri kurtçuk evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına zarar veren zarkanatlılar familyası.

Yaprakarıları kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi R , onüçüncü harfi I . Başı Y sonu I olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

KURTÇUK Nedir?

Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, larva.

ORMAN Nedir?


1 . Ağaçlarla örtülü geniş alan: "Bitmez tükenmez bir orman, bir çalılık içinde gidiyorduk."- M. Ş. Esendal.
2 . Bu ağaçların bütünü.

ÖNEMLİ Nedir?


1 . Önemi olan, mühim, ehemmiyetli: "Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz."- T. Buğra.
2 . Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemli olan, stratejik.

TARIM Nedir?

Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

ZARAR Nedir?

Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat: "Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar."- M. Ş. Esendal.

ZARKANATLILAR Nedir?

Arı, karınca gibi eklembacaklıları içine alan kanatları zar gibi saydam ve az damarlı olan hayvanlar takımı.

A A A A I I K L P R R R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yapraklı, Yararlık,

7 Harfli Kelimeler

Akarlar, Araplık, Arpalık, Ayrıklı, Ayrılık, Kararlı, Paralık, Yapalak, Yararlı,

6 Harfli Kelimeler

Alpaka, Apalak, Apayrı, Araklı, Aralık, Arılar, Arılık, Arkalı, Ayaklı, Ayarlı, Ayılık, Ayıplı, Aykırı, Ayrılı, Iraklı, Kapalı, Kapılı, Karalı, Karaya, Karılı, Paralı, Parlak, Pırlak, Yakalı, Yakarı, Yalaka, Yalpak, Yalpık, Yapılı, Yaprak, Yaralı, Yarlık, Yıprak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Alaka, Araka, Aylak, Aylık, Ayrık, Kalay, Kalıp, Kalya, Kaplı, Karar, Karlı, Kayar, Kayıp, Kayır, Kayra, Kılır, Kıray, Klapa, Lakap, Layık, Lıkır, Parka, Parya, Paylı, Plaka, Yalak, Yalpa, Yalpı, Yapak, Yapık, Yarak, Yarar, Yarık, Yarka, Yılık, Yılkı, Yırık,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Aklı, Alay, Alık, Apak, Arak, Arap, Arık, Arka, Arlı, Arpa, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayık, Ayıp, Ayla, Aylı, Ayrı, Ilık, Irak, Irıp, Kala, Kalp, Kapı, Kara, Karı, Kaya, Kayı, Kıya, Kıyı, Kral, Laka, Lapa, Larp, Pala, Para, Park,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alp, Ara, Arı, Ark, Arp, Aya, Ayı, Ira, Irk, Kal, Kap, Kar, Kay, Kıl, Kır, Lak, Lap, Pak, Pal, Pay, Pır, Rap, Ray, Yak, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.