YAPMACIKSIZ (TDK)

İçten, içten geldiği gibi, samimi: "Ayrılırken yapmacıksız bir saygıyla geçmiş olsun dileklerini yinelemeyi unutmuyor."- A. Ümit.

Yapmacıksız kelimesi baş harfi Y son harfi Z olan bir kelime. Başında Y sonunda Z olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi I , onbirinci harfi Z . Başı Y sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİLEK Nedir?

Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat.

GEÇMİŞ Nedir?


1 . Geçme işini yapmış.
2 . Zaman bakımından geride kalmış: "Bu eski sesler içinde geçmiş zamanlar uyuyor, uyanıyor, geriniyor, yaşıyor gibidir."- A. Ş. Hisar.
3 . Çürümeye yüz tutmuş.
4 . isim Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi: "Onlar bu davranışlarıyla geçmişte sadece huzursuzluk yarattı."- N. Cumalı.
5 . isim Arkada kalan hayat, mazi: "Perde perde örtülü olan eski bir geçmişten kulaklarına garip bir fısıltı gelmişti."- O. C. Kaygılı.
6 . isim Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları: "Senin de yedi göbek geçmişine rahmet okusun ha?"- M. Ş. Esendal.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

OLSUN Nedir?

anımsanan her şey.

SAMİ Nedir?


1 . Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol.
2 . sıfat Bu kola özgü olan.

SAMİMİ Nedir?


1 . İçten (duygu vb.): "Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimi olduğuna da inandırmalı."- O. V. Kanık.
2 . Candan, açık yüreklikle davranan: "Diğerine gelince: Bu pek sıcakkanlı, pek samimi bir gençtir."- M. Ş. Esendal.
3 . zarf İçli dışlı, senli benli olarak: "Onunla samimi konuştum."- .

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

ÜMİT Nedir?

Umma, beklenti, umut: "Büyük bir ümit, sevinç ve heyecan içinde şu mektubu yazdım."- A. Gündüz.

YAPMACIKSIZ Nedir?

İçten, içten geldiği gibi, samimi: "Ayrılırken yapmacıksız bir saygıyla geçmiş olsun dileklerini yinelemeyi unutmuyor."- A. Ümit.

YİNE Nedir?


1 . Yeniden, bir daha, tekrar, gene.
2 . Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık.
3 . Buna rağmen, bununla birlikte.

YİNELEM Nedir?

Sözün etkisini güçlendirmek için, kimi sözcük ya da sözcükleri arka arkaya yineleme.

YİNELEME Nedir?


1 . Yinelemek işi, tekrarlama.
2 . dil bilgisi Bir cümle içinde veya arka arkaya gelen cümlelerde bir kelimenin veya bir parçanın tekrarlanması: "Ağla çoban ağla, ovan kalmadı / Gözyaşı dök bülbül yuvan kalmadı."- M. E. Yurdakul.
3 . dil bilgisi Cümlede eş, yakın ve zıt anlamlı sözlerin tekrarlanması.

A A C I I K M P S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yapmacıksız,

9 Harfli Kelimeler

Kapsayıcı,

8 Harfli Kelimeler

Acımasız, Kıymasız, Yapmacık,

7 Harfli Kelimeler

Ayaksız, Ayıpsız, Cakasız, Kamasız, Kapısız, Kazmacı, Kızmaca, Mayasız, Sakızcı, Yakasız, Yakımcı, Yapımcı, Yazımcı, Yazmacı, Yıkmacı,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Acımık, Acımsı, Acısız, Akımcı, Akyazı, Askıcı, Ayaksı, Ayıkma, Azıcık, Camsız, Caymak, Isıcam, Kamacı, Kapıcı, Kapsam, Kapsız, Kasacı, Kayısı, Kazıcı, Kazıma, Kısaca, Kıyacı, Mızıka, Pısmak, Sapmak, Sayacı, Sayıca, Sayıcı, Saymak, Sıkıca, Sızmak, Yakıcı, Yamacı, Yapıcı, Yapmak, Yasmak, Yasmık, Yazıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Akıcı, Akmaz, Akpas, Aksam, Apacı, Asmak, Ayıcı, Aymak, Aymaz, Aysız, Azmak, Camız, Camsı, Cayma, Cızık, Kapma, Kasap, Kasım, Kasma, Kayıp, Kayma, Kazım, Kazma, Kımız, Kıpma, Kısım, Kısma, Kıyam, Kıyas, Kıyım, Kıyma, Kızma, Makas, Mayıs, Mazak, Pasak, Pısma, Sakız, Sapak,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akma, Amca, Apak, Apaz, Asap, Asık, Asım, Askı, Asma, Asya, Ayak, Ayaz, Ayık, Ayıp, Ayma, Azap, Azca, Azık, Azma, Caka, Iska, Kama, Kamp, Kapı, Kasa, Kaya, Kayı, Kaza, Kazı, Kısa, Kıya, Kıyı, Mapa, Masa, Mask, Maya, Mazı, Pazı, Saka,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Aks, Ama, Asa, Ası, Ask, Aya, Ayı, Aza, Azı, Cam, Caz, Cık, Cıs, Cız, Isı, Kam, Kap, Kas, Kay, Kaz, Kız, Mas, Pak, Pas, Pay, Sac, Sak, Sam, Sap, Say, Saz, Sık, Yak, Yas, Yaz, Zam, Zıp,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, As, Ay, Az, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.