YAPMACIK (TDK)

İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, sahte, suni, zahirî, sofistike: "Köylülerden kapma biraz yapmacık bir safiyetle konuşuyordu."- S. F. Abasıyanık.

Yapmacık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı Y sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

KAPMA Nedir?


1 . Kapmak işi: "Bir fende kazık kakmaktansa hepsinden birer parça malumat kapma fikrinde idi."- H. R. Gürpınar.
2 . sıfat Hile ile elde edilen.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞU Nedir?

Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, kolokyum.

SAFİ Nedir?


1 . Katıksız, duru, temiz.
2 . Net.
3 . zarf (sa:'fi) Yalnız olarak, yalnız, sadece.

SAFİYET Nedir?

Saflık.

SAHTE Nedir?


1 . Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece: "Köylü kadınlar boyunlarında sıra sıra sahte altınlar... taşırlardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . Uydurma.
3 . mecaz Yapmacık: "Öteki çocuklar sahte bir sessizlikle sahte bir hamaratlık gösterisi içinde birer disiplin modeli olmuşlardı."- Ç. Altan.

SOFİ Nedir?

Mutasavvıf.

SOFİST Nedir?


1 . Bilgici.
2 . Safsatacı, yanıltıcı.

SOFİSTİK Nedir?


1 . Sofistlere özgü.
2 . Safsatalı, yanıltmalı.

SUNİ Nedir?


1 . Yapma, yapay, takma.
2 . mecaz Yapmacık.

YAPAY Nedir?


1 . Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş, yapma, suni, sentetik, doğal karşıtı: "Yapay gübre."- .
2 . Yapmacık.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YAPMACIK Nedir?

İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, sahte, suni, zahirî, sofistike: "Köylülerden kapma biraz yapmacık bir safiyetle konuşuyordu."- S. F. Abasıyanık.

ZAHİR Nedir?


1 . Açık, belli.
2 . isim Dış yüz, görünüş.
3 . zarf, halk ağzında Kuşkusuz, elbette, şüphesiz: "Zahir, o anda başıma kan çıkmış, yüzüm kızarmış olacak ki..."- S. M. Alus.
4 . zarf Görünüşe göre, anlaşıldığına göre: "Ben yanlış biliyormuşum zahir."- . zahir (II) sıfat, eskimiş (zahi:r) Arapça ©ah³r Yardım eden, destekleyen, arka çıkan.

A A C I K M P Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yapmacık,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Ayıkma, Caymak, Kamacı, Yamacı, Yapmak, Yıkama,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Apacı, Aymak, Cayma, Kapma, Kayıp, Kayma, Kıpma, Kıyam, Kıyma, Yakım, Yakma, Yamak, Yapak, Yapık, Yapım, Yapma, Yıkma,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akma, Amca, Apak, Ayak, Ayık, Ayıp, Ayma, Caka, Kama, Kamp, Kapı, Kaya, Kayı, Kıya, Mapa, Maya, Yaka, Yakı, Yama, Yapı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ama, Aya, Ayı, Cam, Cık, Kam, Kap, Kay, Pak, Pay, Yak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.