YAPAYLAŞTIRMA (TDK)

Yapaylaştırmak işi.

Yapaylaştırma kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A . Başı Y sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YAPAYLAŞTIRMAK Nedir?

Yapay duruma getirmek.

A A A A I L M P R T Y Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Yapaylaştırma,

11 Harfli Kelimeler

Paylaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Yapaylaşma,

9 Harfli Kelimeler

Araplaşma, Ayarlatma, Ayarlayış, Ayartılma, Ayrılaşma, Paralatma, Tapışlama, Taraşlama, Tıraşlama, Yapılaşma, Yaratılma,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Aralatma, Aratılma, Arılaşma, Arpalama, Aşılatma, Ayarlama, Ayılaşma, Ayıplama, Paralama, Parlatma, Parlayış, Patlayış, Paylaşım, Paylaşma, Paylatma, Pırtlama, Şamatalı, Şaplatma, Şartlama, Tapalama, Tıpalama, Yaptırma, Yaralama, Yarılama, Yaşartma, Yıpratma,

7 Harfli Kelimeler

Altışar, Altyapı, Apartma, Aralama, Arılama, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşırtma, Aştırma, Atlayış, Ayartış, Ayartma, Ayıltma, Ayırtma, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma, Iralama, Malarya, Malatya, Maşrapa, Palamar, Parlama, Patalya, Patlama, Paylama, Pırlama, Rampalı, Şaplama, Şarlama, Şırlama, Tarayış, Taşırma, Taşlama, Taşralı, Taylama, Yalatma, Yalayış, Yalıtma,

6 Harfli Kelimeler

Alarma, Alaşım, Alışma, Altmış, Aparat, Aparma, Apayrı, Apışma, Aratış, Aratma, Arayış, Arıtma, Armalı, Aşılma, Aşırma, Atılma, Atışma, Atlama, Ayarlı, Ayartı, Ayılma, Ayırma, Aylama, Maaşlı, Maşala, Maşalı, Matara, Mayalı, Maytap, Paralı, Partal, Paşalı, Şamalı, Şamata, Şartlı, Tapalı, Taralı, Tarama, Taşıma, Tayyar,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Aptal, Arama, Artım, Artış, Artma, Aşama, Atama, Ayrım, Ayrıt, Ayyar, Ayyaş, Iltar, Irama, Malya, Maral, Martı, Marya, Matla, Parya, Patal, Paylı, Rampa, Ratıp, Şamar, Şaplı, Şarap, Şatır, Talaş, Tapış, Tapma, Taraş, Tarım, Tarla, Taşıl, Taşım, Taşlı, Taşma, Taşra,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Apaş, Apış, Arap, Arış, Arlı, Arma, Arpa, Artı, Arya, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Atma, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayıp, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Lama, Lapa, Larp, Lata, Maaş, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alp, Alt, Ama, Ara, Arı, Arp, Arş, Art, Aşı, Ata, Aya, Ayı, Ira, Lam, Lap, Mal, Maş, Mat, Pal, Pat, Pay, Pır, Pıt, Ram, Rap, Ray, Şal, Şap, Şat, Şıp, Tal, Tam, Tar, Taş, Tay, Tıp, Tır, Yal, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Aş, At, Ay, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.