YAPISALCILIK (TDK)


1 . Bilimin her dalında yapıdan yola çıkarak sonuçlara ulaşma yöntemi, strüktüralizm.
2 . dil bilimi Dilin tümüyle bir yapı özelliği gösterdiğini, terimlerin bu ilişkileri belirlediğini ileri süren dil bilimi öğretisi, yapısal dil bilimi.

Yapısalcılık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı Y sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SONUÇ Nedir?


1 . Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi."- N. Cumalı.
2 . Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey: "Sınav sonucu."- .
3 . Öz, özet.
4 . spor Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılasmasının sayı bakımından durumu, skor.
5 . edebiyat Yazının veya sözün bitim bölümü.

STRÜKTÜR Nedir?

Yapı.

STRÜKTÜRALİZM Nedir?

Yapısalcılık.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

TERİM Nedir?


1 . Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar."- F. R. Atay.
2 . mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
3 . matematik Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
4 . matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
5 . matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

ULAŞMA Nedir?

Ulaşmak durumu: "On yedinci yüzyıldan beri Batı Yeni Çağa ulaşma yolundadır."- F. R. Atay.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPISAL Nedir?

Yapı ile, yapılış ile, kuruluş ile ilgili, strüktürel, konstrüktif.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A A C I I I K L L P S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Yapısalcılık,

10 Harfli Kelimeler

Yapısallık,

9 Harfli Kelimeler

Alaycılık, Asyalılık, Kapsayıcı, Lapacılık, Sayacılık, Sayıcılık, Yapıcılık, Yapısalcı,

8 Harfli Kelimeler

Acılılık, Akıllıca, Alıcılık, Ayıcılık, Salcılık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Aylıklı, Ipıslak, Islıklı, Kalaycı, Kalaylı, Kalaysı, Kalıplı, Kaplıca, Lakaplı, Palalık, Pasaklı, Plakacı, Plakalı, Sakallı, Yalpılı, Yapısal, Yasaklı, Yılkıcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Akıllı, Alaplı, Alaycı, Alaylı, Alaysı, Alpaks, Alplık, Asıllı, Askıcı, Askılı, Asyalı, Ayaklı, Ayaksı, Ayılık, Ayıplı, Cakalı, Ilıcak, Kalıcı, Kapalı, Kapıcı, Kapılı, Kasacı, Kasalı, Kayısı, Kılcal, Kısaca, Kıyacı, Kıyıcı, Lakacı, Lapacı, Paskal, Sakalı, Salpak, Sayacı, Sayıca, Sayıcı, Sayılı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Akpas, Alıcı, Allık, Apacı, Asılı, Asklı, Aslık, Ayıcı, Aylak, Aylık, Ilıca, Islak, Islık, Kalas, Kalay, Kalcı, Kalıp, Kalya, Kaplı, Kasap, Kaslı, Kayıp, Kıllı, Kıyas, Klapa, Lakap, Layık, Palas, Pasak, Paslı, Paylı, Plaka, Sakal, Saklı, Salak, Salcı, Salık, Sallı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alay, Alık, Allı, Apak, Asal, Asap, Asık, Asıl, Askı, Asla, Asya, Ayak, Ayal, Ayık, Ayıp, Ayla, Aylı, Caka, Cılk, Ilık, Isıl, Iska, Kala, Kalp, Kapı, Kasa, Kaya, Kayı, Kısa, Kıya, Kıyı, Klas, Laka, Lala, Lapa, Pala, Plak, Saka,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Aks, Ala, Alp, Asa, Ası, Ask, Aya, Ayı, Cık, Cıs, Isı, Kal, Kap, Kas, Kay, Kıl, Lak, Lal, Lap, Pak, Pal, Pas, Pay, Sac, Sak, Sal, Sap, Say, Sık, Yak, Yal, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.