YAPISALCI (TDK)

Yapısalcılık görüşü ve yöntemini benimseyen, strüktüralist.

Yapısalcı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I . Başı Y sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

STRÜKTÜR Nedir?

Yapı.

STRÜKTÜRALİST Nedir?

Yapısalcı.

YAPISALCILIK Nedir?


1 . Bilimin her dalında yapıdan yola çıkarak sonuçlara ulaşma yöntemi, strüktüralizm.
2 . dil bilimi Dilin tümüyle bir yapı özelliği gösterdiğini, terimlerin bu ilişkileri belirlediğini ileri süren dil bilimi öğretisi, yapısal dil bilimi.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A A C I I L P S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yapısalcı,

7 Harfli Kelimeler

Yapısal,

6 Harfli Kelimeler

Alaycı, Alaysı, Asyalı, Ayıplı, Lapacı, Sayacı, Sayıca, Sayıcı, Sayılı, Sılacı, Yapıcı, Yapılı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Alıcı, Apacı, Asılı, Ayıcı, Ilıca, Palas, Paslı, Paylı, Salcı, Salpa, Salya, Saplı, Yalpa, Yalpı, Yasal, Yaslı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Asal, Asap, Asıl, Asla, Asya, Ayal, Ayıp, Ayla, Aylı, Isıl, Lapa, Pala, Sala, Salı, Sapa, Saya, Sayı, Sıla, Sıpa, Slap, Yalı, Yapı, Yasa, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ala, Alp, Asa, Ası, Aya, Ayı, Cıs, Isı, Lap, Pal, Pas, Pay, Sac, Sal, Sap, Say, Yal, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.