YAPIMCILIK (TDK)

Araç, cihaz, eşya yapma veya film çevirme işi.

Yapımcılık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

CİHAZ Nedir?


1 . Aygıt, alet, takım.
2 . Çeyiz.

ÇEVİRME Nedir?


1 . Çevirmek işi, tedvir: "Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar."- H. E. Adıvar.
2 . Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay.
3 . sıfat Çevrilmiş, tercüme edilmiş: "Fransızcadan çevirme bir eser."- .
4 . halk ağzında Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar: "Evlerinin önü yüksek çevirme / Kadir Mevla'm bugünlük de ayırma"- Halk türküsü.
5 . askerlik Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.
6 . müzik Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

FİLM Nedir?


1 . Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
2 . sinema Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
3 . sinema Sinemalarda gösterilen eser.
4 . Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A C I I I K L M P Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yapımcılık,

9 Harfli Kelimeler

Yapıcılık,

8 Harfli Kelimeler

Ayıcılık,

7 Harfli Kelimeler

Kıyılma, Kıyımlı, Kıymalı, Yakımcı, Yapımcı, Yıkılma, Yıkımcı, Yıkmacı, Yılkıcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acımık, Akılcı, Akımcı, Alımcı, Ayılık, Ayıplı, Camlık, Ilıcak, Ilımak, Kalıcı, Kapıcı, Kapılı, Kıyacı, Kıyıcı, Yakıcı, Yalpık, Yapıcı, Yapılı, Yıkıcı, Yılmak,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Alıcı, Alkım, Ayıcı, Aylık, Camlı, Ilıca, Ilıma, Kalcı, Kalım, Kalıp, Kaplı, Kayıp, Kılma, Kımıl, Kıpma, Kıyam, Kıyım, Kıyma, Layık, Malcı, Paylı, Yakım, Yalım, Yalpı, Yapık, Yapım, Yıkım, Yıkma, Yılık, Yılkı, Yılma,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Alık, Alım, Ayık, Ayıp, Aylı, Cılk, Ilık, Ilım, Kalp, Kamp, Kapı, Kayı, Kıya, Kıyı, Plak, Yakı, Yalı, Yapı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Alp, Ayı, Cam, Cık, Kal, Kam, Kap, Kay, Kıl, Lak, Lam, Lap, Mal, Pak, Pal, Pay, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.