YAPILABİLİRLİK (TDK)

Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite.

Yapılabilirlik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı Y sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EKONOMİ Nedir?


1 . İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat: "Almanya akılalmaz bir çabuklukla yeniden kalkındı, ekonomisini çelikleştirdi, parasını altın yaptı."- T. Buğra.
2 . Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.
3 . Tutum.

ETME Nedir?

Etmek işi.

FİZİBİLİTE Nedir?

Yapılabilirlik.

GİRİŞ Nedir?


1 . Girme işi: "Fakülteye her girişimde ilk selamlaştığım o olurdu."- H. Taner.
2 . Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre: "Evin girişi pek dar."- .
3 . edebiyat Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal.
4 . Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm, girizgâh.
5 . Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser: "Dil bilimine giriş."- .
6 . müzik Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal.

GİRİŞİM Nedir?


1 . Bir işe girişme, teşebbüs: "Bu yeni öğrendikleri girişim birçok bakımdan düşündürücü ve karanlık görünüyordu."- T. Buğra.
2 . fizik İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı: "Işık girişimi. Ses girişimi. Su dalgalarının girişimi."- .

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

İŞLETME Nedir?


1 . İşletmek işi.
2 . Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum: "Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi."- N. Cumalı.
3 . Bu kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.
4 . İş yeri.

ÖNCEDEN Nedir?

Başlarken, başlangıçta, daha önce, evvelce: "Önceden bilmiyordu, sonra öğrendi."- .

TESPİ Nedir?

Yaylalarda yetişen, birkaç metre boyunda, çok dallı, boz yapraklı, fındık iriliğinde meyveleri olan ve çekirdeğinin içindeki ak madde sabun olarak kullanılan bir tür çalı.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGULANABİLİRLİK Nedir?

Yapılabilirlik.

A A B I K L L L P R Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Yapılabilirlik,

8 Harfli Kelimeler

Albaylık, Bayraklı, Biyaprak, Yapraklı,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Araplık, Arpalık, Baklalı, Balalık, Bayilik, Biralık, Kalaylı, Kibirli, Lakaplı, Lalalık, Lapilli, Libyalı, Liralık, Palalık, Paralık, Plakalı, Yalabık,

6 Harfli Kelimeler

Alaplı, Alaylı, Alkali, Alplık, Apayrı, Araklı, Aralık, Arkalı, Ayaklı, Ayarlı, Balayı, Balkar, Balkır, Ballık, Bayrak, Birlik, İbikli, İlarya, İlikli, İllaki, İrilik, İyilik, Kalpli, Kapalı, Kapari, Karalı, Kiralı, Lipari, Paralı, Parlak, Pırlak, Pilaki, Pilili, Riyala, Yakalı, Yakarı, Yalpak, Yalpık, Yaprak, Yaralı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Albay, Alkil, Allık, Aplik, April, Arabi, Ariya, Aylak, Aylık, Ayrık, Bakır, Bakir, Bakla, Balar, Balık, Balkı, Ballı, Balya, Barak, Barka, Bayır, Bayrı, Bikir, Bilar, Bilir, Birli, İbrik, İkbal, İkili, İlbay, İplik, Kabil, Kabir, Kalay, Kalbı, Kalıp, Kalya, Kaplı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Abra, Akar, Akıl, Akil, Aklı, Akli, Alay, Alık, Alil, Allı, Apak, Arak, Arap, Arık, Arka, Arlı, Arpa, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayık, Ayıp, Ayla, Aylı, Ayrı, Bakı, Baki, Bala, Bara, Barı, Bari, Bark, Bayi, Bili, Bira, Biri, Brik,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Aka, Akı, Ala, Ali, Alp, Ara, Arı, Ari, Ark, Arp, Aya, Ayı, Bak, Bal, Bap, Bar, Bay, Bir, Ira, Irk, İka, İki, İla, İlk, İri, İyi, Kal, Kap, Kar, Kay, Kıl, Kır, Kil, Kip, Kir, Lak, Lal, Lap,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, Ay, İl, İp, Ki, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.