YAPIBİLİMSEL (TDK)

Yapıbilimle ilgili.

Yapıbilimsel kelimesi baş harfi Y son harfi L olan bir kelime. Başında Y sonunda L olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi S , onbirinci harfi E , onikinci harfi L . Başı Y sonu L olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A B E I L L M P S Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Saimbeyli,

8 Harfli Kelimeler

Bilimsel,

7 Harfli Kelimeler

Asimile, Bilyeli, Elmaslı, Libyalı, Meyilli, Palmiye, Salipli,

6 Harfli Kelimeler

Amipli, Apseli, Asliye, Belalı, Besili, Bismil, Biyeli, Elmalı, İlmiye, İslami, Lamise, Liseli, Maliye, Melisa, Mesail, Piyale, Sepili, Seylap,

5 Harfli Kelimeler

Abiye, Allem, Amelı, Ballı, Basım, Basil, Belli, Bilim, Bilme, Bilye, Biyel, Elips, Elmas, Email, Emsal, Esbap, İblis, İlbay, İmale, İmalı, İsale, İslam, İslim, Lamel, Lemis, Leyli, Libas, Maile, Mayıs, Melal, Melas, Mesai, Meyil, Milas, Milel, Milis, Milli, Milli, Misal, Misel,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abli, Aile, Alem, Alım, Alil, Alim, Allı, Amel, Amil, Amip, Apel, Apse, Asıl, Asım, Asil, Asli, Ayıp, Aylı, Bale, Bası, Bayi, Beis, Bela, Beli, Besi, Bile, Bili, Biye, Elim, Elli, Elma, Emay, Esim, Esma, İbis, İlam, İlim, İlla,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ali, Alp, Ası, Asi, Ayı, Bal, Bap, Bas, Bay, Bel, Bey, Ela, İla, İle, İma, İsa, İye, İyi, Lal, Lam, Lap, Leb, Lep, Ley, Lim, Mai, Mal, Mas, Mey, Mil, Mis, Pal, Pas, Pay, Pes, Pey, Pil, Pim,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, As, Ay, Be, El, Em, Es, Ey, İl, İm, İp, İs, La, Le, Me, Mi, Pe, Se, Si, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.