YAPIŞTIRILMAK (TDK)

Yapıştırma işi yapılmak.

Yapıştırılmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı Y sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

YAPIŞTIRMA Nedir?


1 . Yapıştırmak işi.
2 . sıfat Yapıştırarak yapılan: "Yapıştırma terlik."- .
3 . eskimiş Gelinlerin yüzüne yapıştırılarak yapılan süs.

A A I I I K L M P R T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Yapıştırılmak,

12 Harfli Kelimeler

Yapıştırılma,

11 Harfli Kelimeler

Yapıştırmak, Yaptırılmak, Yıpratılmak,

10 Harfli Kelimeler

Alıştırmak, Apıştırmak, Ayırtılmak, Ayrılışmak, Ilıştırmak, Kapıştırma, Kıpıştırma, Kıprayışlı, Tıpışlamak, Yakıştırma, Yapıştırma, Yaptırılma, Yatırılmak, Yıktırılma, Yıpratılma,

9 Harfli Kelimeler

Aktarılış, Alıştırma, Apıştırma, Arıtılmak, Aşırılmak, Ayartılış, Ayırtılma, Ayrılışma, Ilıştırma, Işılatmak, Kapatılış, Kapışılma, Karışılma, Kayırılma, Pırtlamak, Şakırtılı, Taşımalık, Tıpışlama, Yaptırmak, Yaraşıklı, Yaratılış, Yatırılma, Yıpratmak, Yırtılmak, Yırtılmış,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Akıtmalı, Altmışar, Arıtılış, Arıtılma, Aşırılık, Aşırılma, Aşırtmak, Aştırmak, Ayıltmak, Ayırtmak, Ayrılmak, Ayrışmak, Aytışmak, Işıklama, Işılamak, Işılatma, Kaplatış, Kaplayış, Kaptırma, Karşıtlı, Katlayış, Kayırtma, Kaytarış, Kıprayış, Kırlaşma, Kırpılma, Kırpışma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Kıyılama, Maşatlık, Parlayış, Parmaklı, Patlayış, Paylaşım, Pırlamak, Pırtlama, Şırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aktarım, Aktarış, Alışmak, Almaşık, Altışar, Altyapı, Apaşlık, Apışlık, Apışmak, Araplık, Arıtmak, Arpalık, Artımlı, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atımlık, Atışmak, Atlayış, Ayartış, Ayılmak, Ayıltma, Ayırmak, Ayırtma, Ayrıklı, Ayrılık, Ayrılış, Ayrılma, Ayrımlı, Ayrışık, Ayrışım, Ayrışma, Aytışma, Ilıtmak, Işılama, Işıtmak, Kalıtım, Kamışlı,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Altmış, Amalık, Apayrı, Apışak, Apışık, Apışma, Araklı, Aralık, Aratış, Arayış, Arılık, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşıklı, Aşılma, Aşırma, Aşırtı, Atalık, Atılım, Atılış, Atılma, Atışma, Atkılı, Ayaklı, Ayarlı, Ayartı, Ayıkma, Ayılık,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Aptal, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Aşmak, Atılı, Atmak, Atmık, Aylak, Aylık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Ayrıt, Ilıma, Iltar, Irama, Irmak, Işıma, Iştır, Itlak, Kalay, Kalım, Kalıp, Kalış,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alay, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Apak, Apaş, Apış, Arak, Arap, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arpa, Artı, Arya, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alp, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Aya, Ayı, Ira, Irk, Kal, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lam, Lap, Mal, Maş, Mat, Pak, Pal, Pat, Pay,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Ay, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.