YAPIŞTIRICI (TDK)


1 . Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan nesne, yapışkan.
2 . sinema Filmlerin yapıştırılması işinde kullanılan cihaz.

Yapıştırıcı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi C , onbirinci harfi I . Başı Y sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİHAZ Nedir?


1 . Aygıt, alet, takım.
2 . Çeyiz.

FİLM Nedir?


1 . Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
2 . sinema Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
3 . sinema Sinemalarda gösterilen eser.
4 . Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SİNEMA Nedir?


1 . Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.
2 . Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı: "Bir haber bırakıp mahallenin sinemasına girdi."- S. F. Abasıyanık.
3 . Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat: "Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz."- H. A. Yücel.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIŞ Nedir?

Yapma işi.

YAPIŞKAN Nedir?


1 . Yapışma özelliği olan: "Tütün yaprakları sıcakta yapışkan bir su salar."- N. Cumalı.
2 . isim Yapıştırıcı: "Zamk bir yapışkandır."- .
3 . mecaz Gitmek bilmeyen: "Aynı arabaya binecek kadar pişkin ve yapışkan bir gölge."- Ç. Altan.

YAPIŞTIRILMA Nedir?

Yapıştırılmak işi.

YAPIŞTIRMA Nedir?


1 . Yapıştırmak işi.
2 . sıfat Yapıştırarak yapılan: "Yapıştırma terlik."- .
3 . eskimiş Gelinlerin yüzüne yapıştırılarak yapılan süs.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A C I I I I P R T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yapıştırıcı,

9 Harfli Kelimeler

Yıpratıcı,

8 Harfli Kelimeler

Taşıyıcı, Yapışıcı,

7 Harfli Kelimeler

Arıtıcı, Ayırıcı, Cayırtı, Cıyırtı, Şapırtı, Şıpırtı, Yırtıcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıtış, Acıyış, Arıtış, Aşırtı, Ayırış, Ayırtı, Şıracı, Yapıcı, Yarıcı, Yırtış,

5 Harfli Kelimeler

Arıcı, Artış, Aşıcı, Aşırı, Atıcı, Ayıcı, Ayrıt, Cayış, Iştır, Pırtı, Ratıp, Şatır, Tapış, Tıraş, Yapış, Yapıt, Yarış, Yaşıt, Yatır, Yatış,

4 Harfli Kelimeler

Apış, Arış, Artı, Aşıt, Atış, Ayıp, Ayıt, Ayrı, Cart, Cırt, Irıp, Itır, Pışt, Şart, Şıra, Tapı, Tıpa, Trap, Yapı, Yarı, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Arı, Arp, Arş, Art, Aşı, Ayı, Car, Ira, Pat, Pay, Pır, Pıt, Rap, Ray, Şap, Şat, Şıp, Tar, Taş, Tay, Tıp, Tır, Yar, Yaş, Yat, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ar, Aş, At, Ay, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.