YAPIŞTIRIŞ (TDK)

Yapıştırmak eylemi ya da biçimi.

Yapıştırış kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YAPIŞTIRMAK Nedir?


1 . Yapışmasını sağlamak: "Mektuplarına kendi pullarını yapıştırırlar, kendi memurlarıyla sevk ederlerdi."- F. R. Atay.
2 . Yaklaştırmak, birbirine dayamak: "Telefonu iyice kulağına yapıştırıyor."- A. İlhan.
3 . mecaz Hızlı bir biçimde yazmak: "O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı."- Ö. Seyfettin.
4 . (-i), mecaz Gecikmeden karşılık vermek veya gerekeni yapmak: "Miralay Bey, realist bir asker görüşü ile teşhisi yapıştırır."- H. Taner.

A I I I P R T Y Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Şapırtı, Şıpırtı, Taşıyış,

6 Harfli Kelimeler

Arıtış, Aşırtı, Ayırış, Ayırtı, Yırtış,

5 Harfli Kelimeler

Artış, Aşırı, Ayrıt, Iştır, Pırtı, Ratıp, Şatır, Tapış, Tıraş, Yapış, Yapıt, Yarış, Yaşıt, Yatır, Yatış,

4 Harfli Kelimeler

Apış, Arış, Artı, Aşıt, Atış, Ayıp, Ayıt, Ayrı, Irıp, Itır, Pışt, Şart, Şaşı, Şıra, Tapı, Tıpa, Trap, Yapı, Yarı, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arp, Arş, Art, Aşı, Ayı, Ira, Pat, Pay, Pır, Pıt, Rap, Ray, Şap, Şat, Şıp, Tar, Taş, Tay, Tıp, Tır, Yar, Yaş, Yat, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ar, Aş, At, Ay, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.