YAPIŞKANLIK (TDK)


1 . Yapışkan olma durumu: "Her vakit ıslak duran ellerinde öyle tiksindirici bir yapışkanlık vardı ki..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . fizik Bir sıvı veya gaz kütlesinin, içinde bulunan cismin hareketini engelleme özelliği.

Yapışkanlık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ENGELLEME Nedir?


1 . Engellemek işi.
2 . ruh bilimi İstek, gereksinim veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi.
3 . Siyasi kuruluşlar vb.nde tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanunların tartışılmasını ve oylanmasını düzenli bir biçimde önlemek, geciktirmek amacıyla yapılan girişimler, obstrüksiyon.

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

ISLAK Nedir?


1 . Suya batırılmış, üzerine su dökülmüş veya yağmurdan ıslanmış olan: "İkisi de gözlerinin ıslak, kalplerinin hüzünlü olduğunu anlamışlardı."- H. E. Adıvar.
2 . Herhangi bir nedenle yaşarmış, sulanmış: "Hastanın soğuk terle ıslak alnına avucunu koyarak durdu."- P. Safa.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KÜTLE Nedir?


1 . Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2 . Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3 . Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı: "Seçmen kütlesi."- .
4 . fizik Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kat sayı veya nesne niceliği.

ÖYLE Nedir?


1 . Onun gibi olan, ona benzer: "Ben öyle bir şey demedim."- R. H. Karay.
2 . zarf O yolda, o biçimde, o tarzda: "... öyle tembel tembel salınışları, birdenbire öyle bir duruşları, arkalarına bir bakışları var ki insanı çileden çıkarıyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ö'yle) O denli, o kadar, o derece: "Bugünlerde biraz üzüntü içindeysen de kasavetlenmeyesin öyle."- O. C. Kaygılı.
4 . ünlem İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "O ne biçim iş öyle! O nasıl hayvan öyle!"- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

TİKSİNDİRİCİ Nedir?

Tiksinilecek durumda olan, menfur: "Her vakit ıslak duran ellerinde öyle tiksindirici bir yapışkanlık vardı ki..."- Y. K. Karaosmanoğlu.

VAKİT Nedir?


1 - Zaman.
2 - Bir işe ayrılmış ya da bir iş için alışılmış saatler.
3 - Çağ.
4 - Geçim, para bakımından olanak.
5 - Saptanmış olan zaman.
6 - Zaman anlatan sözcüklere belirtilen durumunda gelince "iken" anlamını verir.
7 - Ettiği, edeceği biçimindeki ortaçlardan sonra getirilerek zaman belirteçleriyapılır.
8 - Olanak, fırsat.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPIŞKAN Nedir?


1 . Yapışma özelliği olan: "Tütün yaprakları sıcakta yapışkan bir su salar."- N. Cumalı.
2 . isim Yapıştırıcı: "Zamk bir yapışkandır."- .
3 . mecaz Gitmek bilmeyen: "Aynı arabaya binecek kadar pişkin ve yapışkan bir gölge."- Ç. Altan.

YAPIŞKANLIK Nedir?


1 . Yapışkan olma durumu: "Her vakit ıslak duran ellerinde öyle tiksindirici bir yapışkanlık vardı ki..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . fizik Bir sıvı veya gaz kütlesinin, içinde bulunan cismin hareketini engelleme özelliği.

A A I I K K L N P Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yapışkanlık,

10 Harfli Kelimeler

Yanaşıklık,

9 Harfli Kelimeler

Yanşaklık,

8 Harfli Kelimeler

Akşınlık, Aşkınlık, Kalkınış, Kaplanış, Kaplayış, Kayınlık, Kaynaklı, Kaynaşık, Kaynaşlı, Kılkapan, Nakışlık, Şapkalık, Yakınlık, Yaklaşık, Yanaşlık, Yanıklık, Yapışkan, Yılışkan,

7 Harfli Kelimeler

Akışkan, Akkışla, Alışkan, Alışkın, Anıklık, Anlaşık, Anlayış, Apaşlık, Apışlık, Aşıklık, Ayaklık, Ayıklık, Aynalık, Aynılık, Kanayış, Kapaklı, Kapanık, Kapanış, Kapılış, Kayalık, Kınayış, Nakışlı, Nalayık, Paşalık, Şakayık, Şapkalı, Yakalık, Yakınış, Yakışık, Yalanış, Yanaklı, Yanaşık, Yanılış, Yankılı, Yapılış, Yapışak, Yapışık, Yıkanış,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Alınış, Alışık, Alışkı, Analık, Anılık, Anılış, Apışak, Apışık, Aşıklı, Ayaklı, Ayılık, Ayıplı, Aynalı, Işılak, Kalkan, Kalkış, Kalpak, Kanyak, Kapalı, Kapılı, Kaplan, Kaplık, Kaynak, Kaypak, Kınalı, Kışlak, Kışlık, Nakkaş, Paklık, Paşalı, Planya, Şaplak, Şıklık, Yakalı, Yalpak, Yalpık, Yanlık, Yanlış, Yanşak,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Aklık, Akşın, Alkan, Alkış, Alyan, Analı, Anlak, Anlık, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Aylak, Aylık, Işkın, Kakış, Kalak, Kalan, Kalay, Kalık, Kalın, Kalıp, Kalış, Kalya, Kanal, Kanık, Kanış, Kanka, Kanlı, Kapak, Kapan, Kapış, Kaplı, Kaşan, Kaşık, Kaşlı, Kayak, Kayan, Kayık, Kayın,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akın, Akış, Aklı, Alan, Alay, Alık, Alın, Alış, Anal, Anık, Anka, Apak, Apaş, Apış, Aşık, Ayak, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayık, Ayın, Ayıp, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Ilık, Işık, Işıl, Işın, Işkı, Kaka, Kala, Kalp, Kana, Kanı, Kapı, Kaya,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alp, Ana, Anı, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Ayn, Kak, Kal, Kan, Kap, Kaş, Kay, Kıl, Kın, Kış, Lak, Lan, Lap, Nal, Pak, Pal, Pay, Şak, Şal, Şan, Şap, Şık, Şıp, Yak, Yal, Yan, Yaş, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Aş, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.