YANSIZLAŞTIRMA (TDK)


1 . Yansızlaştırmak işi veya durum.
2 . fizik, kimya Asit veya alkali niteliğini yok etmek, etkisiz hâle getirmek, nötralizasyon.

Yansızlaştırma kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi I , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi I , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A . Başı Y sonu A olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKALİ Nedir?

Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.

ASİT Nedir?

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli bileşik, °hamız.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETKİSİZ Nedir?

Etkisi olmayan, tesirsiz, nötr.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NÖTR Nedir?


1 . Etkisiz.
2 . fizik Elektriğe karşı hiçbir tepkisi olmayan, yansız.
3 . kimya Yansız.
4 . mecaz Tarafsız, yansız.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YANSIZLAŞTIRMAK Nedir?

Yansız duruma getirmek.

A A A I I L M N R S T Y Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Yansızlaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Anlaşmasız, Anlaştırma, Anlayışsız, Arsızlanma, Arsızlaşma, Nasırlaşma, Tanımlayış, Tanrılaşma, Tasarlanış, Tasarlayış, Tıraşlanma, Yanaştırma, Yansıtılma, Yaratımsal,

9 Harfli Kelimeler

Alıştırma, Anımsatış, Anımsayış, Anıştırma, Anıtlaşma, Arşınlama, Astırılma, Ayarlanış, Ayartılış, Ayartılma, Ayırtılma, Aynılaşma, Ayrılanma, Ayrılaşma, Ayrılışma, Azarlayış, Azımsayış, Azıştırma, Manzaralı, Rastlanma, Rastlaşma, Rastlayış, Sanrılama, Sarılaşma, Sarılışma, Sataşılma, Sınırlama, Sıralanış, Sıralanma, Sıralatma, Sıralayış, Şartlanma, Tasarımlı, Tazılaşma, Tıraşlama, Yamalanış, Yanaşılma, Yanılsama, Yanıtlama, Yansılama,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Amasyalı, Anılaşma, Anlamsız, Antlaşma, Aranılma, Aratılma, Arılanma, Arılaşma, Arıtılma, Arlanmaz, Asılanış, Asılanma, Aşılanma, Aşılatma, Aşırılma, Ayılaşma, Ayırtman, Ayrımsız, Azıtılma, Işılatma, Işınlama, Manastır, Mantarlı, Mantarsı, Mayınsız, Nazlaşma, Rastlama, Sarmaşan, Sayılama, Sıralama, Sırlanma, Sırnaşma, Sırtlama, Sıyırtma, Sıyrılma, Sızlanış, Sızlanma, Sızlatma, Sızlayış,

7 Harfli Kelimeler

Alımsız, Altınsı, Altışar, Amansız, Anırtma, Anıtsal, Anıtsız, Anlaşma, Anlatım, Anlatış, Anlatma, Anlayış, Antalya, Arılama, Arınmış, Arızalı, Arlanma, Armasız, Arşıala, Artımlı, Aslanım, Astarlı, Astarya, Astımlı, Astırma, Aşamalı, Aşılama, Aşınmaz, Aşırtma, Aştırma, Atanmış, Atlanma, Atlayış, Ayarsız, Ayartış, Ayartma, Ayıltma, Ayırtma, Aylanma, Aynasız,

6 Harfli Kelimeler

Alanya, Alarma, Alaşım, Alaysı, Alınış, Alınma, Alıntı, Alışma, Altmış, Altsız, Alyans, Amasra, Amasya, Amyant, Anamal, Anasıl, Anasır, Anasız, Anılış, Anılma, Anırış, Anırma, Anırtı, Anısal, Anıtlı, Anıtsı, Anızlı, Anlama, Anlatı, Antsız, Aranma, Arantı, Arasat, Arasız, Arasta, Aratış, Aratma, Arayış, Arınış, Arınma,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Alaza, Alman, Almaş, Altın, Altız, Alyan, Analı, Anlam, Ansız, Antlı, Arama, Arıza, Arsız, Arşın, Artım, Artın, Artış, Artma, Asılı, Aslan, Astar, Astım, Aşama, Aşılı, Aşırı, Atama, Atılı, Atlas, Aymaz, Aynaz, Ayran, Ayrım, Ayrıt, Aysar, Aysız, Azılı, Azman, Ilıma, Iltar,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alaz, Alım, Alın, Alış, Alma, Altı, Amal, Aman, Anal, Anam, Anıt, Anız, Anma, Araz, Arış, Arız, Arlı, Arma, Arsa, Artı, Arya, Asal, Asar, Asıl, Asım, Asır, Asla, Asma, Asya, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atıl, Atım, Atış, Atlı,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Arş, Art, Arz, Asa, Ası, Ast, Aşı, Ata, Aya, Ayı, Ayn, Aza, Azı, Ira, Irz, Isı, Lam, Lan, Laz, Mal, Mas, Maş, Mat, Nal, Nam, Nar, Nas, Naz, Ram, Ray, Sal, Sam,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Ar, As, Aş, At, Ay, Az, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.