YANSILAMA (TDK)


1 . Yansılamak işi.
2 . ruh bilimi Türün öteki üyelerinin davranışlarını, öğrenme söz konusu olmadan yapma eğilimi.

Yansılama kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı Y sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

EĞİLİM Nedir?


1 . Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans: "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır."- N. Ataç.
2 . Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

ÖĞRENME Nedir?

Öğrenmek işi: "Benim kafam böyle bir öğrenme usulüne de yaratılıştan müsait değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÖTEKİ Nedir?


1 - Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür.
2 - Sözü edilen ya da benzer iki nesneden önem ya da konum bakımından uzakta olan.

YANSILAMAK Nedir?


1 . Işık yansı yapmak.
2 . halk ağzında Birinin söylediklerini, yaptıklarını tekrarlamak, alay etmek: "Türkçe sözleri Arapça okumaya çalışırdı. Çocuklar, hocayı yansılarlardı, gülüşürdük."- M. Ş. Esendal.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A A A I L M N S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yanılsama, Yansılama,

8 Harfli Kelimeler

Amasyalı, Asılanma, Sayılama, Yasamalı, Yaslanma,

7 Harfli Kelimeler

Aslanım, Aylanma, Islanma, Mayasıl, Salınma, Samanlı, Sanılma, Sayılma, Saylama, Yalanma, Yanılma, Yanlama, Yansıma, Yaslama,

6 Harfli Kelimeler

Alanya, Alaysı, Alınma, Alyans, Amasya, Anamal, Anasıl, Anılma, Anısal, Anlama, Asılma, Asmalı, Asyalı, Ayılma, Aylama, Aynalı, Islama, Manalı, Manyas, Mayalı, Sayman, Sınama, Yalama, Yalman, Yamalı, Yasalı, Yasama,

5 Harfli Kelimeler

Alman, Alyan, Analı, Anlam, Aslan, Malya, Manas, Masal, Mayın, Mayıs, Mayna, Namlı, Nasıl, Salam, Salma, Salya, Saman, Sanal, Sanlı, Sanma, Sayım, Sayın, Sayma, Sınma, Yalan, Yalım, Yalın, Yaman, Yanal, Yanlı, Yanma, Yansı, Yasal, Yaslı, Yasma, Yılan, Yılma,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Asya, Ayal, Ayan, Ayın, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Lama, Mala, Mana, Masa, Maya, Sala, Salı, Sana, Sanı, Saya, Sayı, Sıla, Sıma, Yalı, Yama, Yasa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ana, Anı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Ayn, Lam, Lan, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Sal, Sam, San, Say, Yal, Yan, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.