YANSICA (TDK)

Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi.

Yansıca kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi I , altıncı harfi C , yedinci harfi A . Başı Y sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAMSIZ Nedir?

Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

EKOPRAKSİ Nedir?

Yansıca.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

TEKRAR Nedir?


1 . Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması: "Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir fakat tekrarlarla doludur."- A. Haşim.
2 . Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme.
3 . zarf Bir daha, yine, yeniden, gene: "Kimi yaralandı geldi, tekrar gitti, kimi şehit oldu."- M. Ş. Esendal.

TEKRARLAMA Nedir?

Tekrarlamak işi.

A A C I N S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yansıca,

6 Harfli Kelimeler

Aynacı, Sayacı, Sayıca,

5 Harfli Kelimeler

Sancı, Sayın, Yancı, Yansı,

4 Harfli Kelimeler

Anca, Asya, Ayan, Ayın, Ayna, Aynı, Cana, Sana, Sanı, Saya, Sayı, Yasa, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ana, Anı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Ayn, Can, Cıs, Nas, Sac, San, Say, Yan, Yas,

2 Harfli Kelimeler

An, As, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.