YANLIŞLIK (TDK)

Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata: "Bu hesapta bir yanlışlık olsa gerek."- .

Yanlışlık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

HATA Nedir?


1 . Yanlış: "O kitap hatalarla dolu. Böyle bir hüküm vermek hatadır."- .
2 . İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı: "Ağzını topla, dedim ama hatamı anladım."- B. Felek.
3 . Suç, günah, kusur.

HESAP Nedir?


1 . Aritmetik.
2 . Matematiksel işlem.
3 . Alacaklı veya borçlu olma durumu: "Al eline kalemi, şu benim hesapları görüver."- S. F. Abasıyanık.
4 . Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon: "Bu hesapların dökümlerini alıp sizlere vereceğim."- N. Eray.
5 . Oranlama, tahmin: "Evdeki hesap çarşıya uymamak."- .
6 . Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü: "Harbe nasıl, niçin ve ne hesapla girmiştik?."- F. R. Atay.
7 . Tutum, durum, anlayış: "İnsana daha insanca ortamlar yaratmak için bütün hesaplarımız."- A. Erhat.
8 . ekonomi Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.

SANI Nedir?

Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap: "Söylediklerimiz, yazdıklarımız, hayatın birtakım konulara bölünmüş olduğu sanısını sürdürüp yalanı berkitmekten başka neye yarar?"- N. Ataç.

YANLI Nedir?

Yandaş.

YANLIŞ Nedir?


1 . Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata: "Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım."- N. Eray.
2 . sıfat Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı: "Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı."- A. Gündüz.
3 . zarf Hatalı bir biçimde: "Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat, felsefe Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

YANLIŞLIK Nedir?

Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata: "Bu hesapta bir yanlışlık olsa gerek."- .

A I I K L L N Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yanlışlık,

8 Harfli Kelimeler

Yalınlık, Yanlılık, Yaşlılık, Yılışkan,

7 Harfli Kelimeler

Alınlık, Alışkın, Aylıklı, Aynılık, Kınayış, Nakışlı, Yakınış, Yanılış, Yankılı, Yıkanış,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Alınış, Alışık, Alışkı, Anılık, Anılış, Aşıklı, Ayılık, Işılak, Kınalı, Şıllık, Yanlık, Yanlış, Yaşlık, Yıllık,

5 Harfli Kelimeler

Akşın, Alkış, Allık, Anlık, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Aylık, Işkın, Kalın, Kalış, Kanış, Kanlı, Kaşlı, Kayın, Kayış, Kılış, Kıllı, Kınlı, Kışın, Kışla, Kıyın, Kıyış, Layık, Nakış, Şanlı, Yakın, Yakış, Yalın, Yanık, Yanış, Yankı, Yanlı, Yaşlı, Yıkış, Yılan, Yılık, Yılkı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Akış, Aklı, Alık, Alın, Alış, Allı, Anık, Aşık, Ayık, Ayın, Aylı, Aynı, Ilık, Işık, Işıl, Işın, Işkı, Kanı, Kayı, Kına, Kıya, Kıyı, Klan, Yakı, Yalı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Anı, Aşı, Aşk, Ayı, Ayn, Kal, Kan, Kaş, Kay, Kıl, Kın, Kış, Lak, Lal, Lan, Nal, Şak, Şal, Şan, Şık, Yak, Yal, Yan, Yaş, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Aş, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.