YANKILANIM (TDK)

Kapalı bir yerde seslerin dağılım biçimi, akustik.

Yankılanım kelimesi baş harfi Y son harfi M olan bir kelime. Başında Y sonunda M olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi M . Başı Y sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKUSTİK Nedir?


1 . Yankı bilimi.
2 . Yankılanım.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DAĞILIM Nedir?


1 . Dağılarak birbirinden ayrılma.
2 . toplum bilimi Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı: "İlişkilerdeki rol dağılımını sürekli karıştırdığımdan, benim de temizlikçilerle başım hep derde girmiştir"- T. Uyar.
3 . dil bilimi Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü.
4 . ekonomi Ulusal gelirin toplumun bireyleri veya kesimleri arasındaki dağılışı: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
5 . ekonomi Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması.
6 . kimya Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler.

KAPALI Nedir?


1 . Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı: "Şimdi oğlunu kanlı göğsü, kapalı gözleri, mor dudaklarıyla görür gibi oluyordu"- N. Hikmet.
2 . Geçilmez durumda olan.
3 . Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri).
4 . Başı örtülü (kadın).
5 . Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem.
6 . Gizli, saklı: "Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir."- .
7 . Açık olmayan (giyecek): "Damalı bir eteklik, açık mavi, kapalı bir yün kazak giymişti."- N. Cumalı.
8 . Bulutlu, karanlık (hava): "Ankara'nın soğuk, kapalı havalı günlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
9 . mecaz İçe dönük yaradılışta olan: "Kapalı ruhlu, ağırbaşlı, güç heyecana gelir insanlardır."- R. H. Karay.

A A I I K L M N N Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yankılanım,

8 Harfli Kelimeler

Kıyılama, Yanılmak,

7 Harfli Kelimeler

Alınmak, Anılmak, Anmalık, Ayılmak, Aynalık, Aynılık, Ilınmak, Kalınma, Kılınma, Kınanma, Kınlama, Kıyılma, Kıyınma, Kıymalı, Mayalık, Mayınlı, Nalayık, Yakılma, Yakınma, Yamalık, Yanaklı, Yanılma, Yankılı, Yıkanma, Yıkılma,

6 Harfli Kelimeler

Alınma, Amalık, Amanın, Analık, Anılık, Anılma, Ayaklı, Ayıkma, Ayılık, Ayılma, Aynalı, Ikınma, Iklama, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Kamalı, Kınalı, Kınama, Manalı, Manyak, Mayalı, Namına, Yakalı, Yalman, Yamalı, Yanlık, Yanmak, Yıkama, Yılmak,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Akman, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Alyan, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Aylak, Aylık, Aymak, Ilıma, Kalan, Kalay, Kalım, Kalın, Kalma, Kalya, Kaman, Kanal, Kanlı, Kanma, Kayan, Kayın, Kayma, Kılma, Kımıl, Kınlı, Kıyam, Kıyım, Kıyın, Kıyma, Layık, Malak, Malya, Mayın,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alay, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Ayak, Ayal, Ayan, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Ilık, Ilım, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kaya, Kayı, Kına, Kıya, Kıyı, Klan,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Kal, Kam, Kan, Kay, Kıl, Kın, Lak, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Nan, Yak, Yal, Yan, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.