YANKIÖLÇÜM (TDK)

Akustik dalgaların yansımasından yararlanarak derinliği ölçme, °ekosondaj.

Yankıölçüm kelimesi baş harfi Y son harfi M olan bir kelime. Başında Y sonunda M olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi Ö , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi M . Başı Y sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKUSTİK Nedir?


1 . Yankı bilimi.
2 . Yankılanım.

DALGA Nedir?


1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.
2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: "Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."- .
3 . Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.
4 . Saçların kıvrım genişliği.
5 . argo Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
6 . argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
7 . argo Dalgınlık.
8 . argo Geçici sevgili.
9 . argo Geçici aşk ilişkisi.
10 . fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

DERİN Nedir?


1 . Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan: "Genç kız onun kırık dişli ağzının içindeki derin karanlığa bakıyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Yüzeyden içeri inen.
3 . Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan: "Derin bir bilgin."- .
4 . Yoğun: "Bu büyük köşkü derin bir sessizlik kapladı."- M. Ş. Esendal.
5 . Uzun süren: "Bir iki derin nefesten sonra teneffüsünün ritmi düzeldi."- P. Safa.
6 . mecaz Ayrıntıya önem verilerek hazırlanan: "Üzerindeki tesirleri ölçmek için derin tetkikler yapmak lazımdır."- F. R. Atay.
7 . mecaz İçten gelen: "Size karşı derin hürmeti vardı, lütuf buyurur sorarsanız yalnızlığını hissetmez."- R. H. Karay.
8 . mecaz Uyanılması güç, ağır (uyku).
9 . isim, mecaz Dip: "Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin / Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde."- Y. K. Beyatlı.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

YANSI Nedir?


1 . Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede ortaya çıkan görüntü.
2 . fizik Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs.
3 . biyoloji Tepke.

YANSIMA Nedir?


1 . Yansımak işi: "Balkon penceresinden dolan ışık, ak saçlarından süt mavisi yansımalar yapıyor."- A. İlhan.
2 . Işık dalgaları yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön değiştirme, inikâs: "Durgun denizler yıldızların yansımasıyla yıldızlandı."- Halikarnas Balıkçısı.
3 . dil bilgisi Doğa seslerine benzer seslerle yapılan kelime, taklidî kelime, onomatope: Gürültü, şırıltı, bıngıldak, güm güm, vızıldamak vb.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

A I K L M N Y Ç Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çamlık, Çaylık, Çınlak, Kalçın, Yalçın, Yalınç, Yanlık, Yılmak,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Alkım, Anlık, Aylık, Çakıl, Çakım, Çakın, Çalık, Çalım, Çalkı, Çanlı, Çaylı, Çıkan, Çıkma, Çıyan, Çöküm, Kaçlı, Kalıç, Kalım, Kalın, Kamçı, Kanlı, Kayın, Kılma, Kıyam, Kıyma, Köylü, Laçın, Lakçı, Layık, Mayın, Namlı, Ölçüm, Ölçün, Önlük, Yakım, Yakın, Yalım, Yalın,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açkı, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alın, Anık, Ayık, Ayın, Aylı, Aynı, Çakı, Çalı, Çıma, Kaçı, Kanı, Kayı, Kına, Kıya, Klan, Malç, Mönü, Mülk, Öçlü, Ölçü, Ölük, Ölüm, Öykü, Yakı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Akü, Anı, Ayı, Ayn, Çak, Çal, Çam, Çan, Çay, Çın, Çöl, Çük, Kaç, Kal, Kam, Kan, Kay, Kıç, Kıl, Kın, Köy, Kül, Lak, Lam, Lan, Lök, Lük, Maç, Mal, Nal, Nam, Ölü, Yak, Yal, Yan, Yıl, Yön, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, An, Ay, La, Nü, Öç, Ön, Üç, Ün, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.