YANILTMACA (TDK)


1 . Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme, mugalata.
2 . Yanıltmaya dayanan davranış, yanıltıcı iş: "Bu çekilmenin bir yanıltmaca olabileceğini söyleyen komutanlarına katılmadı."- N. Araz.
3 . edebiyat Çabuk çabuk söylenmesi sırasında karışıklığa, dil dolaşmasına ve anlam değişmesine uğrayan söz grubu.
4 . mantık Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, mugalata.

Yanıltmaca kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi A . Başı Y sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ARAZ Nedir?


1 - Belirtiler.
2 - Bulgu, °semptom.
3 - İlinek.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

ÇABUK Nedir?


1 . Aceleci: "Çabuk ve kolay bir konuşma tarzı vardı."- R. N. Güntekin.
2 . zarf Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı: "Yazıma çabuk cevap geldi."- A. Gündüz.
3 . ünlem "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİLME Nedir?


1 . Çekilmek işi: "Daha düğün olmadan Hayri benim okuldan çekilmemi istedi."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir görevden, bir işten kendi isteği ile ayrılma, istifa: "Hesaplarını altüst etmiş, onu elli beş yaşında devlet memuriyetinden çekilmeye mecbur bırakmıştı."- R. N. Güntekin.
3 . askerlik Savaşta, bir ordunun veya bir birliğin düşmandan ayrılmak için yaptığı davranış, ricat: "Neticede işgal kuvvetleri, buralardan çekilmeye mecbur edildiler."- Atatürk.
4 . jeoloji Yerin yükselmesiyle bu yeri örten deniz sularının gerilemesi, basma karşıtı.
5 . spor Bir boksörün veya güreşçinin herhangi bir sebeple karşılaşmayı bırakması.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARSAMA Nedir?

Bir önermeden, düşünce yoluyla bir başka önermeye geçme işi, istihraç.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞME Nedir?


1 . Değişmek işi: "Bu kadar büyük değişme için mutlaka bir kadın parmağı lazım."- R. N. Güntekin.
2 . Değişim.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DOLAŞ Nedir?

sarma? dola?

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞIK Nedir?


1 . Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş: "Karışık salata."- .
2 . Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız.
3 . Saf olmayan: "Karışık süt."- .
4 . Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan: "Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten!"- N. Cumalı.
5 . Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık: "Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın."- P. Safa.
6 . halk ağzında Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KATILMA Nedir?


1 . Katılmak işi: "Kadının üretime dolaysız katılması, ona ekonomik özgürlüğünü sağlamaktır."- A. İlhan.
2 . toplum bilimi İletişim veya ortak davranışta bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme süreci, iştirak.

KOMUT Nedir?


1 - Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında ya da bir tören sırasında bir durumdan başka bir duruma geçmeleri için verilen buyruk, °emir.
2 - Bilgisayara yürütülecek temel bir eylemi bildiren sayısal bilgi.

KOMUTA Nedir?

Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda.

KOMUTAN Nedir?

Bir asker topluluğunun başı, kumandan, bey: "Takım komutanı. Tümen komutanı. Ordu komutanı."- .

MANTIK Nedir?


1 . Doğru düşünme sanatı ve bilimi: "Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada."- N. Cumalı.
2 . Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: "Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü."- R. N. Güntekin.
3 . felsefe Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.

MUGALATA Nedir?


1 . Yanıltacak söz: "Bu adam mugalataya, laf cambazlığına pabuç bırakmaz."- H. Taner.
2 . mantık Yanıltmaca.

SIRASINDA Nedir?

Gerekince, yerinde ve zamanında.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

SÖYLENME Nedir?

Söylenmek işi.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

USLAMLAMA Nedir?

Usa vurma: "Bu uslamlama karşısında, yerel seçimlerin iktidarı belirleyemeyeceği inancı tümden temelsiz düşmektedir."- M. C. Anday.

YANILTICI Nedir?

Yanıltma özelliği olan, aldatıcı, sofistike: "Yanıltıcı bilgi verdiler."- .

YANILTMA Nedir?

Yanıltmak işi.

YANILTMACA Nedir?


1 . Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme, mugalata.
2 . Yanıltmaya dayanan davranış, yanıltıcı iş: "Bu çekilmenin bir yanıltmaca olabileceğini söyleyen komutanlarına katılmadı."- N. Araz.
3 . edebiyat Çabuk çabuk söylenmesi sırasında karışıklığa, dil dolaşmasına ve anlam değişmesine uğrayan söz grubu.
4 . mantık Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, mugalata.

YANILTMAK Nedir?

Yanılmasına yol açmak.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A A C I L M N T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yanıltmaca,

9 Harfli Kelimeler

Yanıtlama,

8 Harfli Kelimeler

Acılanma, Anamalcı, Tamlayan, Tanılama, Yanıltma,

7 Harfli Kelimeler

Almanca, Almancı, Altayca, Anlamca, Anlatım, Anlatma, Antalya, Atlanma, Ayıltma, Aylanma, Latanya, Malatya, Talancı, Tanılma, Tanlama, Taylama, Tınlama, Yalancı, Yalanma, Yalatma, Yalıtma, Yanılma, Yanlama, Yatılma,

6 Harfli Kelimeler

Acınma, Acıtma, Alanya, Alaycı, Alınma, Amyant, Anacıl, Anamal, Anılma, Anlama, Anlatı, Ataman, Atanma, Atılma, Atlama, Atmaca, Ayılma, Aylama, Aynacı, Aynalı, Lamacı, Manaca, Manalı, Manyat, Mayalı, Tanıma, Yalama, Yalman, Yamacı, Yamalı,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Alaca, Alman, Altın, Alyan, Anaca, Analı, Anlam, Antlı, Atama, Camlı, Canım, Canlı, Cayma, Malca, Malcı, Malya, Manat, Manca, Mantı, Matla, Mayın, Mayna, Namlı, Talan, Tanım, Tayın, Tınma, Yalan, Yalım, Yalın, Yaman, Yanal, Yancı, Yanıt, Yanlı, Yanma, Yatım, Yatma, Yılan,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anıt, Anma, Atıl, Atım, Atlı, Atma, Ayal, Ayan, Ayın, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Cana, Lama, Lata, Mala, Malt, Mana, Maya, Naat, Taam, Tanı, Taya, Yalı, Yama,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ata, Aya, Ayı, Ayn, Cam, Can, Lam, Lan, Mal, Mat, Nal, Nam, Tal, Tam, Tan, Tay, Tın, Yal, Yan, Yat, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, At, Ay, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.