YANILTMACI (TDK)

Yanlış yargılamada bulunan kimse.

Yanıltmacı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı Y sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

YANLIŞ Nedir?


1 . Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata: "Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım."- N. Eray.
2 . sıfat Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı: "Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı."- A. Gündüz.
3 . zarf Hatalı bir biçimde: "Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat, felsefe Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

YARGI Nedir?


1 . Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
2 . hukuk Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."- Anayasa.

YARGILAMA Nedir?


1 . Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, muhakeme.
2 . felsefe, ruh bilimi Anlık.

A A C I I L M N T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yanıltmacı,

9 Harfli Kelimeler

Anlatımcı,

8 Harfli Kelimeler

Acınılma, Acıtılma, Anlatıcı, Yanıltma,

7 Harfli Kelimeler

Almancı, Altıncı, Anlatım, Ayıltma, Mantıcı, Mayıncı, Mayınlı, Talancı, Tanılma, Tınlama, Yalancı, Yalıtım, Yalıtma, Yanılma, Yanıltı, Yanıtlı, Yatılma, Yılancı,

6 Harfli Kelimeler

Acınma, Acıtma, Alaycı, Alımcı, Alınma, Alıntı, Amyant, Anacıl, Anılma, Anıtlı, Anlatı, Atılım, Atılma, Atımcı, Ayılma, Ayıltı, Aynacı, Aynalı, Ilıman, Ilınma, Ilıtma, Lamacı, Manalı, Manyat, Mayalı, Tanıma, Yalman, Yamacı, Yamalı, Yatılı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Alıcı, Alman, Altın, Alyan, Analı, Anlam, Antlı, Atıcı, Atılı, Ayıcı, Camlı, Canım, Canlı, Cayma, Ilıca, Ilıma, Malca, Malcı, Malya, Manat, Manca, Mantı, Matla, Mayın, Mayna, Namlı, Talan, Tanım, Tayın, Tınma, Yalan, Yalım, Yalın, Yaman, Yanal, Yancı, Yanıt, Yanlı,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anıt, Anma, Atıl, Atım, Atlı, Atma, Ayal, Ayan, Ayın, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Cana, Ilım, Lama, Lata, Mala, Malt, Mana, Maya, Naat, Taam, Tanı, Taya, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ata, Aya, Ayı, Ayn, Cam, Can, Lam, Lan, Mal, Mat, Nal, Nam, Tal, Tam, Tan, Tay, Tın, Yal, Yan, Yat, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, At, Ay, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.