YANILSAMA (TDK)


1 . Yanlış algılama ve duyu yanılması: "Acaba benim kulağıma gelen sesler bir yanılsama mıydı?"- M. C. Anday.
2 . ruh bilimi Var olan nesne veya canlıyı yanlış, ayrımlı veya değişik olarak algılama, galatıhis, illüzyon: "Abartmadığından, duygusal bir yanılsamanın söz konusu olmadığından emindi."- E. Bener.

Yanılsama kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı Y sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALGI Nedir?


1 . Kazanç, alacak.
2 . Rüşvet.
3 . ekonomi Vergi.

ALGILAMA Nedir?

Algılamak işi, idrak etme: "Bugünkü çocukların algılama alanları dünkü kuşaklardan çok daha geniştir."- H. Taner.

AYRIMLI Nedir?

Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

DUYGUSAL Nedir?


1 . Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî.
2 . Duygunun ağır bastığı, duygunun aşırı etkilediği (eser veya insan).

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

EMİN Nedir?


1 . Güvenli: "Gizli kitapları ve notları yok etmemiş yahut daha emin bir yere kaldırmamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz: "Dağlar hiçbir zaman emin değildir."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Şüphesi olmayan: "Pek büyük bir serveti olduğundan emin idiler."- H. Z. Uşaklıgil.
4 . isim, tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı devlet görevlerindeki sorumlu kişi: "Şehremini."- .

GALA Nedir?


1 . Resmî bir törenden sonra yapılan büyük ve gösterişli şölen.
2 . Ön gösterim: "Yalnız bir gece için ecnebilere verdiği bir Kontes Maritza galasını da hiç unutamazdı."- H. Taner.

GALAT Nedir?

Yanlış (sözcük ya da söz.).

GALATIHİS Nedir?

Yanılsama.

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

İLLÜZYON Nedir?


1 . Göz bağı.
2 . ruh bilimi Yanılsama.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KULA Nedir?


1 . Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu.
2 . sıfat Bu renkte olan (at): "Yanında dizgini boynuna bırakılmış bir kula at vardı."- R. N. Güntekin. Kula özel, isim (ku'la) Manisa iline bağlı ilçelerden biri.

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YANILMA Nedir?

Yanılmak işi: "Onların hakkımızda yanılmaları bizim istediğimiz noksandan değil..."- A. Ş. Hisar.

YANILSAMA Nedir?


1 . Yanlış algılama ve duyu yanılması: "Acaba benim kulağıma gelen sesler bir yanılsama mıydı?"- M. C. Anday.
2 . ruh bilimi Var olan nesne veya canlıyı yanlış, ayrımlı veya değişik olarak algılama, galatıhis, illüzyon: "Abartmadığından, duygusal bir yanılsamanın söz konusu olmadığından emindi."- E. Bener.

YANLI Nedir?

Yandaş.

YANLIŞ Nedir?


1 . Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata: "Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım."- N. Eray.
2 . sıfat Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı: "Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı."- A. Gündüz.
3 . zarf Hatalı bir biçimde: "Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat, felsefe Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

A A A I L M N S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yanılsama, Yansılama,

8 Harfli Kelimeler

Amasyalı, Asılanma, Sayılama, Yasamalı, Yaslanma,

7 Harfli Kelimeler

Aslanım, Aylanma, Islanma, Mayasıl, Salınma, Samanlı, Sanılma, Sayılma, Saylama, Yalanma, Yanılma, Yanlama, Yansıma, Yaslama,

6 Harfli Kelimeler

Alanya, Alaysı, Alınma, Alyans, Amasya, Anamal, Anasıl, Anılma, Anısal, Anlama, Asılma, Asmalı, Asyalı, Ayılma, Aylama, Aynalı, Islama, Manalı, Manyas, Mayalı, Sayman, Sınama, Yalama, Yalman, Yamalı, Yasalı, Yasama,

5 Harfli Kelimeler

Alman, Alyan, Analı, Anlam, Aslan, Malya, Manas, Masal, Mayın, Mayıs, Mayna, Namlı, Nasıl, Salam, Salma, Salya, Saman, Sanal, Sanlı, Sanma, Sayım, Sayın, Sayma, Sınma, Yalan, Yalım, Yalın, Yaman, Yanal, Yanlı, Yanma, Yansı, Yasal, Yaslı, Yasma, Yılan, Yılma,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Asya, Ayal, Ayan, Ayın, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Lama, Mala, Mana, Masa, Maya, Sala, Salı, Sana, Sanı, Saya, Sayı, Sıla, Sıma, Yalı, Yama, Yasa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ana, Anı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Ayn, Lam, Lan, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Sal, Sam, San, Say, Yal, Yan, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.