YAMYASSI (TDK)

Çok yassı, dümdüz bir biçimde: "Hani kendini bıraksa sille tokat, herifi yamyassı yere serecek."- A. İlhan.

Yamyassı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi S , sekizinci harfi I . Başı Y sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DÜMDÜZ Nedir?


1 . Çok düz: "Mühendislerin keşfine göre, taş ocağı olarak işletilirse yirmi senede dümdüz olabilirmiş."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Sade, basit: "Yirmi iki senelik dümdüz bir hayat."- A. Gündüz.
3 . mecaz Bilgisi, görgüsü çok dar bir sınır içinde kalan (kimse).

HERİF Nedir?


1 . Güven vermeyen, aşağı görülen, bayağı kimse: "İki herif zavallıya abanıyorlar."- A. Rasim.
2 . teklifsiz konuşmada Adam: "Adamlar yüz kiloluk bir yükü tüy gibi kaldırırken hafif sıklet herifi kaldıramıyorlardı."- B. Felek.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

SERE Nedir?

Açık duran başparmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan uzaklık, sele.

SİLLE Nedir?

Elin iç yüzüyle vurulan tokat: "Adam keçinin gerisine hafif bir sille indirdi."- N. Cumalı.

TOKA Nedir?


1 . Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık.
2 . Kadınların saçlarını tutturmaya yarayan, bazen de süs olarak kullanılan araç: "Bir de sahte taşlı bir toka takmış saçlarına."- Ç. Altan. toka (II) isim İtalyanca tocco
1 . El sıkışma.
2 . İçki içerken birinin şerefine, sağlığına kadeh tokuşturma.

TOKAT Nedir?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Birleşik Sözler Tokat kebabı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=Tokat kebabı&EskiSoz=Tokat&GeriDon=2 tokat (I) -dı isim İnsana el içi ile vuruş.

YAMYASSI Nedir?

Çok yassı, dümdüz bir biçimde: "Hani kendini bıraksa sille tokat, herifi yamyassı yere serecek."- A. İlhan.

YASSI Nedir?

Yayvan ve düz: "Bizim taraflar ormanlık, dağları yassı, alçak."- H. E. Adıvar.

A A I M S S Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yamyassı,

6 Harfli Kelimeler

Sasıma,

5 Harfli Kelimeler

Mayıs, Samsa, Sayım, Sayma, Yasma, Yassı, Yayım, Yayma,

4 Harfli Kelimeler

Asım, Asma, Asya, Ayma, Masa, Maya, Sası, Saya, Sayı, Sıma, Yama, Yasa, Yaya, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Asa, Ası, Aya, Ayı, Mas, Sam, Say, Yas, Yay,

2 Harfli Kelimeler

Am, As, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.