YALPALAMAK (TDK)


1 . Dengesi bozularak bir sağa, bir sola eğilmek.
2 . mecaz Kararsızlık içinde kalarak ne yapacağını bilmemek.

Yalpalamak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi P , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLME Nedir?


1 . Bilmek işi.
2 . felsefe Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.
3 . felsefe Bilgi edinmenin gaye ve sonucu.

BİLMEMEK Nedir?

bir durumdan bir duruma geçmek gibi değişiklik anlatan eylemlikleri, tümleç olarak aldığında o eylemin bir türlü gerçekleşemediğini anlatır.

DENGE Nedir?


1 . Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
2 . Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: "Ruhsal denge."- .
3 . Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
4 . Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
5 . fizik Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

EĞİLME Nedir?


1 . Eğilmek işi: "İstese bile kendisini veremiyor, belirsiz bir tiksinti o yöne eğilmesini engelliyordu."- A. İlhan.
2 . matematik Bir doğrunun, bir başka doğruya veya düzleme göre eğik olması.
3 . fizik Yerin manyetik alanında bulunan serbest mıknatıslı bir iğnenin doğrultusu ile yatay düzlem arasındaki açı.

EĞİLMEK Nedir?


1 . Belirli bir yönle açı oluşturacak bir durum almak, bir yöne doğru çarpılmak:, dikliğini kaybetmek: "Sofraya pilav gelince Aziz eğilerek kokladı."- C. Uçuk.
2 . İnsan, bir işi yapmak için belini eğmek: "Tenis oynarken yüz çeşit çeviklikler içinde eğilir, kalkar, sıçrar, koşar."- R. H. Karay.
3 . mecaz Başkasının baskısını veya egemenliğini benimsemek, kabul etmek: "Türk eğilmez."- .
4 . (-e), mecaz Bir işi önemseyip ele almak: "Bir yandan ayrıntılara eğilirken, bir yandan da bunları alaylı bir süzgeçten geçirir."- S. Birsel.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KALA Nedir?

Kaldığında: "Frankfurt'a gece yarısından sonra ikiye yirmi kala vardık."- A. Haşim.

KARARSIZLIK Nedir?


1 . Kararsız olma durumu, tereddüt: "Benim yerimde kim olsa başka türlü yapamayacağına emin olduğumdan bu kararsızlıklarımı mazur görüyorum."- R. H. Karay.
2 . Düzensizlik, istikrarsızlık: "Bu ne kararsızlık, ne döneklik, muttasıl dil değiştiriyoruz."- R. H. Karay.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A A A A K L L M P Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yalpalamak,

9 Harfli Kelimeler

Kalaylama, Yalpalama,

8 Harfli Kelimeler

Alalamak, Ayaklama, Paylamak, Yakalama,

7 Harfli Kelimeler

Alalama, Allamak, Aylamak, Kaplama, Laklama, Paklama, Paylama, Yalamak, Yapalak,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Allama, Alpaka, Apalak, Aylama, Kapama, Kaplam, Laakal, Yalaka, Yalama, Yalpak, Yapmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Alaka, Almak, Aylak, Aymak, Kalay, Kalma, Kalya, Kapma, Kayma, Klapa, Lakap, Malak, Malya, Plaka, Yakma, Yalak, Yalpa, Yamak, Yapak, Yapma,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alay, Alma, Amal, Apak, Ayak, Ayal, Ayla, Ayma, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kaya, Laka, Lala, Lama, Lapa, Mala, Mapa, Maya, Pala, Plak, Yaka, Yama,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alp, Ama, Aya, Kal, Kam, Kap, Kay, Lak, Lal, Lam, Lap, Mal, Pak, Pal, Pay, Yak, Yal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.