YALPAK (TDK)


1 . Dalkavuk.
2 . Sarp yer, uçurum.
3 . sıfat Sokulgan, cana yakın.

Yalpak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi P , beşinci harfi A , altıncı harfi K . Başı Y sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DALKAVUK Nedir?


1 . Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, kemik yalayıcı: "Bunları yaparken hiçbir zaman kendini dalkavuk vaziyetine düşürmez."- R. N. Güntekin.
2 . tarih Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse.

SARP Nedir?


1 . Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman: "İki gündür sarp dağ yollarını aşıyoruz."- F. R. Atay.
2 . isim, mecaz Güç, güçlük: "Düz ovada sarpa çekme yolunu / Ver mektebe okutsunlar oğlunu."- Âşık Veysel.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SOKU Nedir?


1 . Taş dibek: "Evlerinin önü bulgur sokusu / Yel estikçe gelir yarin kokusu."- Halk türküsü.
2 . Dibekte, havanda tahıl dövmeye yarayan tokmak.

SOKULGAN Nedir?

Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren: "Kaçırmaktan korkar gibi pek hafif adımlar, pek sokulgan nazarlarla ona doğru yürüdü."- R. H. Karay.

UÇURUM Nedir?


1 . Dik ve derin yamaç: "Üç arkadaş, arabanın gidebileceği bütün köyleri, dereleri, uçurumları aradılar."- A. Gündüz.
2 . mecaz Felaketli sonuç: "Bir gün bencileyin, bir uçuruma yuvarlanırsanız artık her şey burada bitti, sanmayınız."- M. Ş. Esendal.
3 . mecaz Büyük fark, ayrılık: "Karargâhla siper arasındaki derin uçurumu bu kadar yakından sezmemiştim."- F. R. Atay.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

A A K L P Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Yalpak,

5 Harfli Kelimeler

Aylak, Kalay, Kalya, Klapa, Lakap, Plaka, Yalak, Yalpa, Yapak,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Apak, Ayak, Ayal, Ayla, Kala, Kalp, Kaya, Laka, Lapa, Pala, Plak, Yaka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alp, Aya, Kal, Kap, Kay, Lak, Lap, Pak, Pal, Pay, Yak, Yal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.