YALPI (TDK)


1 . Eğimli yüzey, yamaç.
2 . İki tepe arasındaki düzlük.

Yalpı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi P , beşinci harfi I . Başı Y sonu I olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZLÜK Nedir?


1 . Düz olma durumu.
2 . Geniş, düz yer: "Derenin önündeki düzlükten birdenbire bir ses duydum, durdum."- H. E. Adıvar.
3 . coğrafya Deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yer.

EĞİMLİ Nedir?


1 . Eğimi olan.
2 . mecaz Bir şeyi yapmaya içten yönelmiş, meyyal.

TEPE Nedir?


1 . Bir şeyin en üstteki bölümü: "Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası: "Ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi."- N. Cumalı.
3 . teklifsiz konuşmada Birinin yanı başı, baş ucu: "Tepemde durup canımı sıktı."- .
4 . anatomi Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü: "Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor."- R. H. Karay.
5 . coğrafya Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi: "Derenin sağ tarafına yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı.
6 . matematik Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri.
7 . matematik İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası.
8 . matematik Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.

YAMA Nedir?


1 . Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma.
2 . Bu iş için kullanılan parça: "Bereket versin benim tente yaması içindeki paracıklara."- A. Gündüz.
3 . Deride geniş leke.

YAMAÇ Nedir?


1 . Dağın veya tepenin herhangi bir yanı: "İndiğimiz yamacın eteğinde küçük ve eski bir köy var."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . halk ağzında Ön, kat, huzur: "Kız, hele beri gel yamacıma."- H. Taner.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

A I L P Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Paylı, Yalpı,

4 Harfli Kelimeler

Ayıp, Aylı, Yalı, Yapı,

3 Harfli Kelimeler

Alp, Ayı, Lap, Pal, Pay, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.